W czasie posiedzenia Zarządu Polskiego Związku unihokeja w dniu 28 grudnia 2023 Prezes Janusz Sternicki wraz z Zarządem złożył serdeczne podziękowania za kilkuletnią pracę na rzecz Polskiego Związku Unihokeja byłemu sekretarzowi związku Panu Marcinowi Rudzińskiemu. 

Nieco wcześniej, ale także tego samego dnia Prezes Polskiego Związku Unihokeja Pan Janusz Sternicki osobiście podziękował Pani Dorocie Marciniak za wsparcie logistyczne, które jej firma udzieliła Polskiemu Związkowi Unihokeja.

Następnego dnia delegacja Polskiego Związku Unihokeja odbyła spotkanie z Posłem na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Panem Tadeuszem Tomaszewskim, który w chwili obecnej sprawuje funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie.

W czasie spotkania rozmawialiśmy o rozwoju unihokeja w Polsce, potrzebie dalszego upowszechniania unihokeja w ramach programu Polska Akademia Unihokeja, podnoszenia kwalifikacji trenerów oraz wynikach Reprezentacji Polski  w czasie Mistrzostw Świata Kobiet w Singapurze.