W dniach 17-19 listopada w Pradze odbyło się ostatnie spotkanie w ramach projektu Erasmus+ "Floorball: Fit For Future", finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie to stanowiło podsumowanie wszystkich dotychczasowych działań w ramach projektu, w którym uczestniczyły związki unihokejowe z Czech, Słowacji, Szwecji, Szwajcarii, Niemiec, Danii, Hiszpanii, Finlandii oraz Polski.

Podczas ostatniego spotkania w Pradze podsumowaliśmy naszą pracę. Wspólnie utworzyliśmy platformę do oceny poszczególnych federacji, wymiany doświadczeń oraz pomysłów na przyszłość. Sam etap samooceny Polskiego Związku Unihokeja zajął nam kilka miesięcy. Wymagało to od nas wielu spotkań, w których zaangażowani byli członkowie Zarządu, Wydziału Szkolenia, Gier i Dyscypliny, Sędziowskiego oraz grupy medialnej. Jak trudne było to zagadnienie, pokazałem uczestnikom szkolenia w Gnieźnie, gdzie przedstawiłem fragment naszej pracy. Finalnie wskazane zostały obszary rozwoju Polskiego Związku Unihokeja na najbliższe lata – powiedział Wiceprezes PZUnihokeja, Marek Chomnicki.

W sumie ocenionych zostało 158 aktywności, z różnych dziedzin rozwoju federacji. Jak widać na poniższym wykresie, Polski Związek Unihokeja posiada dobrze rozwinięte obszary z zakresu kadr narodowych, wydarzeń sportowych oraz stosunków zewnętrznych, a mniej w zakresie rozwoju klubów oraz bazy zawodników.

Federacja ocena
Niemcy 2
Hiszpania 2
Dania 3
Polska 3
Słowacja 3

 

1.2.1 Federacja wyznaczyła sobie bardziej rozwinięte cele, które obejmują co najmniej trzy aspekty bycia SMART (konkretne, mierzalne, ambitne, realistyczne, określone w czasie)
2.2.3 Federacja zapewnia, że co najmniej połowa federacji regionalnych została utworzona i jest członkiem federacji.
2.5.3 Federacja posiada strukturę zatrudnienia oraz plan rozwoju struktury zatrudnienia na kolejne lata
2.5.4 Rzeczywista istniejąca struktura zatrudnienia zapewnia federacji odpowiednią siłę roboczą w stosunku do wielkości wszystkich działań do wykonania przez federację co najmniej na poziomie 2.
3.2.2 Federacja co najmniej raz na kwartał kontroluje rozwój budżetu (zarówno kosztów, jak i przychodów). Ocena szczegółowa następuje po zakończeniu okresu budżetowego
3.2.3 Federacja posiada budżet opracowany co najmniej na średnim poziomie szczegółowości, budżet tworzony jest przed rozpoczęciem okresu budżetowego. Federacja posiada system przygotowywania i zatwierdzania budżetu. Ustawiony system jest zgodny ze statutem.
4.1.2 Federacja posiada łatwo dostępny dokument interpretacyjny przepisów gry, oparty na materiałach międzynarodowych i szczegółowo sprawdzony przez ekspertów zarówno językowych, jak i sędziowskich.
4.1.5 Federacja zna indywidualne przepisy obowiązujące w innych dużych sportach zespołowych w kraju, aby poznać korzyści i ryzyko związane z nimi.
5.2.2 Federacja ma pierwszego przedstawiciela jako członka niektórych organów/komisji jednej z organizacji
5.4.1 Przedstawiciele federacji utrzymują stały kontakt z niektórymi przedstawicielami innych federacji sportowych w kraju
5.4.2 Federacja współpracuje z co najmniej jedną inną federacją sportową w kraju
6.1.2 Federacja ma sposób na gromadzenie kontaktów ze swojej bazy członkowskiej i pierwsze kontakty, które powstają z bazy członkowskiej, wykorzystywane są na różnych poziomach (sportowym, medialnym, partnerskim, politycznym).
6.1.3 Federacja określiła, jakie role mogą pełnić poszczególne osoby (zawodnicy, członkowie komisji, trenerzy, sędziowie, obserwatorzy itp.). Dla każdej istniejącej roli ustalane są szczegółowe warunki i wymagania.
6.2.1 Federacja ma wystarczającą liczbę zawodników, aby utworzyć drużyny w większości istniejących męskich kategorii wiekowych/konkurencyjnych w około połowie regionów kraju
6.2.2 Federacja ma wystarczającą liczbę zawodników, aby utworzyć drużyny w większości istniejących kategorii wiekowych/zawodowych kobiet w około połowie regionów kraju
6.2.3 Federacja zapewnia utworzenie pierwszej drużyny parafloorballu
6.2.5 Federacja na bieżąco śledzi strukturę zawodników pod względem wieku i regionu
6.2.6 W federacji liczba nowych graczy w ciągu ostatnich pięciu lat jest zrównoważona liczbą graczy odchodzących.
6.5.2 Federacja zna dostępność certyfikowanych lodowisk w różnych częściach kraju i w razie potrzeby podejmuje działania.
6.5.3 Federacja zna dostępność aren dla klubów unihokeja w różnych częściach kraju i w razie potrzeby podejmuje działania, aby pomóc klubom w dotarciu na areny
7.1.2 Federacja zapewnia możliwość gry w unihokeja w wieloletnich rozgrywkach na różnym poziomie rywalizacji (wg ustalonej roli) w co najmniej dwóch kategoriach wiekowych kobiet
7.3.4 Federacja ma zaledwie kilku sędziów, którzy potrafią prowadzić mecze na oczekiwanym poziomie. Federacja ma sędziów pierwszych, którzy skupiają się na odbijaniu jako swojej głównej roli w unihokeju.
7.3.5 Federacja organizuje kursy dla trenerów sędziów bez względu na ich poziom
8.2.5 Federacja zna szczegółowe liczby dotyczące zasięgu poszczególnych kanałów
8.2.6 Kanały komunikacji regularnie (co tydzień) docierają do minimum połowy aktywnych członków
8.4.2 Federacja zna i śledzi informacje na temat liczby widzów na elitarnych zawodach i międzynarodowych meczach krajowych drużyn narodowych, w tym porównanie z innymi sportami zespołowymi
8.4.3 Federacja zaczyna zbierać pierwsze podstawowe dane dotyczące swoich kibiców
8.4.4 Federacja po raz pierwszy monetyzowała swoich fanów
8.4.5 Federacja wykorzystuje określone zawody, mecze drużyn narodowych i inne wydarzenia organizowane przez federację jako źródło nowych fanów.
9.1.1 Federacja jasno określiła (w formie pisemnej) role istniejących drużyn narodowych
10.1.1 Federacja dba o to, aby ponad 20% populacji wiedziało, czym jest unihokej sportowy
10.1.2 Federacja zabezpiecza media, które regularnie dostarczają wiadomości o unihokeju z najważniejszych wydarzeń (przynajmniej WFC)
10.1.3 Federacja posiada listę kontaktową wszystkich ważnych mediów i regularnie przesyła im informacje (np. komunikaty prasowe) na temat sportu
11.2.1 Federacja posiada informacje o liczbie nowych członków w każdym klubie, posiada szereg klubów, które organizują skuteczną rekrutację nowych członków
11.2.2 Federacja motywuje kluby do dbania o średnią długość aktywnej kariery swoich zawodników/członków
11.2.3 Federacja z sukcesem zabiega o to, aby powstały pierwsze kluby średnie posiadające pracownika organizacyjno-administracyjnego na pół etatu (kluby liczące powyżej 100 członków). Każdy klub ma kilku wolontariuszy.
11.2.4 Federacja dysponuje pierwszymi narzędziami pozwalającymi określić stan stabilności ekonomicznej wybranych klubów.
11.2.5 Federacja prowadzi rozmowy z dużymi (klubami liczącymi ponad 200 członków) klubami na temat ich rozwoju w obszarach mających wpływ na pozycję całego sportu w kraju.
12.1.1 Federacja osiąga to, że większość zawodników na najwyższym poziomie zawodów dla dorosłych ma co najmniej 3 treningi tygodniowo plus mecze (liga kobiet)
12.1.2 Federacja osiąga to, że większość zawodników na najwyższym poziomie zawodów dla dorosłych ma co najmniej 3 treningi tygodniowo plus mecze (liga mężczyzn)