Wyborczy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja – Katowice 04.09.2023r.

Uchwała nr 01/2022 w sprawie przyjęcia porządku obrad Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja.

Uchwała nr 02/2022 w sprawie przyjęcia Regulaminu Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zjazdu Delegatów.

Uchwała nr 03/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Polskiego Związku Unihokeja za rok 2021.

Uchwała nr 04/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2021.

Uchwała nr 05/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu w kadencji  2018-2022.

Uchwała nr 06/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w kadencji 2018 – 2022.

Uchwała nr 07/2022 w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Prezesowi oraz pozostałym członkom Zarządu za kadencję 2018-2022.

Uchwała nr 08/2022 w sprawie liczby członków nowego Zarządu (z Prezesem włącznie) w kadencji 2022-2026.

Uchwała nr 09/2022 w sprawie liczby członków nowej Komisji Rewizyjnej w kadencji 2022-2026.  

Uchwała nr 10/2022 w sprawie powołania Pana Janusza Sternickiego na Prezesa Zarządu Polskiego Związku Unihokeja na kadencję 2022-2026.

Uchwała nr 11/2022 w sprawie powołania Zarządu Polskiego Zwiazku Unihokeja na kadencję 2022 – 2026 w składzie:

  • Marcin Rudziński,
  • Marek Chomnicki,
  • Paweł Ludwichowski,
  • Tomasz Wojciechowski.

Uchwała nr 12/2022 w sprawie powołania Komisji RewizyjnejPolskiego Zwiazku Unihokeja na kadencję 2022–2026 w składzie:

  • Rafał Korczyński,
  • Artur Nowak,
  • Mariusz Gałaj.

Uchwałę nr 13/2022 w sprawie przyjęcia stawki dot. zwrotów kosztów przejazdu samochodem prywatnym w celach służbowych.

Uchwała nr 14/2022 w sprawie dopuszczenia do rozgrywek dodatkowego zawodnika/zawodniczki (Bramkarz) z rocznika 2007 – 2008 w kategoriach junior starszy oraz juniorka starsza.

 Uchwała nr 15/2022 w sprawie dopuszczenia do rozgrywek jednego zawodnika/zawodniczki z rocznika 2009 w kategoriach junior starszy oraz juniorka starsza mieszczących się w limicie 6 zawodników.

--------------------------------------------

KATOWICE, 04.09.2021

UCHWAŁA NR 03 / 2021 z dnia 04.09.2021

Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego Polskiego Związku Unihokeja za rok 2020.

 

UCHWAŁA NR 04 / 2021 z dnia 04.09.2021

Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Polskiego Związku Unihokeja za rok 2020.

 

UCHWAŁA NR 05 / 2021 z dnia 04.09.2021

Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja

w sprawie rozpoczęcia rozgrywek młodziczek i młodzików w Makroregionie Łódzkim, w skład

którego wchodzą województwa: Świętokrzyskie, Śląskie i Opolskie.

 

UCHWAŁA NR 06 / 2021 z dnia 04.09.2021

Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja

w sprawie ustalenia wysokości kary w przypadku niestawienia się drużyny na mecz organizowany w ramach rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja.

 

UCHWAŁA NR 07 / 2021 z dnia 04.09.2021

Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja

w sprawie podniesienia wysokości kary w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja, w terminie innym niż wskazanym w regulaminie.

  • Akademickie Mistrzostwa Polski
  • Juniorzy młodsi
  • Juniorki młodsze
Akademickie Mistrzostwa Polski Juniorzy młodsi Juniorki młodsze
poprzednie następne pokaż wszystkie