PROTOKÓŁ POSIEDZENIA ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU UNIHOKEJA Z DN. 28.12.2023 R.

Osoby obecne z Zarządu:

Janusz Sternicki - Prezes Zarządu
Hanna Samson
Paweł Ludwichowski
Marek Chomnicki
Tomasz Wojciechowski

Obecni zaproszeni goście:

Bogdan Zajdziński - Dyrektor Sportowy
Marcin Rudziński - Sekretarz Wydziału Sędziowskiego

 

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
  Porządek obrad został jednogłośnie zatwierdzony.
 2. Podsumowanie głosowań internetowych
 • głosowanie nr 14/2023
  Uchwała 17/2023 w sprawie przyjęcia do realizacji „Programu wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2023 roku” – program Ministerstwa Sportu i Turystyki
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 15/2023
  Uchwała 18/2023 w sprawie przyjęcia umowy szkoleniowej
  Za przyjęciem uchwały - 2,
  Przeciw - 2,
  Wstrzymało się - 1.
 • głosowanie nr 16/2023
  Uchwała numer 19/2023 w dotyczącą przyjęcia umowy szkoleniowej kat. żeńskich:
  Za przyjęciem uchwały - 4,
  Przeciw - 2,
  Wstrzymało się - 1.
 • głosowanie nr 17/2023
  Uchwała numer 20/2023 w dotyczącą przyjęcia nowego Regulaminu Wydziału Sędziowskiego:
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 18/2023
  Uchwała numer 21/2023 w dotyczącą przyjęcia nowego Regulaminu Kategorii Sędziowskich Wydziału Sędziowskiego Polskiego Związku Unihokeja:
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 19/2023 
  Uchwała numer 22/2023 w sprawie zatwierdzenia Regulamin rozgrywek na sezon 2023/2024
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 20/2023 
  Uchwała numer 23/2023 w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie przynależności klubowej
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 21/2023 
  Uchwała numer 24/2023 w sprawie odwołania z funkcji team managera kadry Kobiet Pana Dominika Wojciechowskiego
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 22/2023 
  Uchwała numer 25/2023 w sprawie zmian w Regulaminie wydawania licencji trenerskich Polskiego Związku Unihokeja
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 23/2023 
  Uchwała numer 26/2023 w sprawie zmian w Regulaminie Rozgrywek 2023/2024.
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 24/2023 
  Uchwała numer 27/2023 w sprawie zatwierdzenia rezygnacji z funkcji Sekretarza Generalnego Marcin Rudzińskiego
  Za przyjęciem uchwały - 4,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 25/2023 
  Uchwała numer 28/2023 w sprawie powołania na funkcję Sekretarza Generalnego Panią Hannę Samson
  Za przyjęciem uchwały - 4,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 26/2023 
  Uchwała numer 29/2023 w sprawie powolania w skład WGiD Pana Piotra Ligasa
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 27/2023 
  Uchwała numer 30/2023 w sprawie zatwierdzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji, mobbingowi i molestowaniu oraz innym niepożądanym zachowaniom w Polskim Związku Unihokeja.
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 28/2023 
  Uchwała numer 31/2023 w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego Regulaminu Kadr Narodowych.
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 29/2023 
  Uchwała numer 32/2023 w sprawie  powołania na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Pani Jagody Wieczorek
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 30/2023 
  Uchwała numer 33/2023 w sprawie przyjęcia zaktualizowanych zasad gry dla formatu 3+1,
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 31/2023 
  Uchwała numer 34/2023 w sprawie powołania na funkcję Sekretarza Wydziału Sędziowskiego Pana Marcina Rudzińskiego
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • głosowanie nr 32/2023 
  Uchwała numer 35/2023 w sprawie odwołania I LO UKS Floorball Gorzów Wlkp. od Orzeczenie WGID nr 14/2023 z dnia 02.10.2023 i nr 15/2023 z dnia 02.10.2023 
  Za przyjęciem uchwały - 4,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 1.

 

 1. Strategia rozwoju unihokeja na lata 2024 – 2028

Prezes Janusz Sternicki przedstawił założenia nowej strategii rozwoju, wskazując kilka priorytetów:

  1. Zwiększenie liczby klubów: Celem jest zwiększenie liczby zarejestrowanych klubów unihokeja w Polsce o 50% do końca 2030 roku. To będzie wymagało współpracy z lokalnymi szkołami, uniwersytetami i organizacjami sportowymi, aby promować unihokej i zachęcić do tworzenia nowych klubów.
  2. Organizacja turniejów: Celem jest organizacja co najmniej dziesięciu turniejów unihokeja na poziomie krajowym każdego roku do 2030 roku. Wymaga to współpracy z istniejącymi klubami unihokeja, aby pomóc w organizacji turniejów
  3. Szkolenie trenerów i sędziów: Celem jest wprowadzenie programu szkoleniowego dla trenerów i sędziów unihokeja do końca 2025 roku. Wymaga to współpracy z doświadczonymi trenerami unihokeja z innych krajów, aby opracować program szkoleniowy.
  4. Promocja w mediach społecznościowych: Celem jest zwiększenie oglądalności unihokeja w mediach społecznościowych o 100% do końca 2030 roku. To będzie wymagało regularnego publikowania atrakcyjnych treści, takich jak aktualizacje meczów, wywiady z zawodnikami i treningi.
  5. Rozwój programu szkolenia młodzieży: Program “Polska Akademia Unihokeja” wymaga dalszego rozwoju, aby zapewnić młodym graczom najlepsze możliwości nauki i rozwoju.
  6. Zwiększanie popularności unihokeja oraz promowanie jej jako sportu dla wszystkich
  7. Do realizacji wszystkich celów niezbędna jest rozbudowa struktur Związku poprzez powstanie kolejnych Okręgowych Związków Sportowych

Zagadnienia te będą szeroko konsultowane z członkami Polskiego Związku Unihokeja oraz Okręgowymi Związkami podczas najbliższych miesięcy. Ostateczna Strategia powinna być przygotowana na jesień 2024. 

 1. Szkolenia trenerskie 2024

- kurs instruktorski
Kurs instruktorski zaplanowano na wiosnę 2024. Lokalizacja uzależniona od chętnych. Wskazana centralna Polska. Ogłoszenie w lutym/marcu.

- szkolenie dla trenerów

Omówiono propozycję terminów, tematów oraz zaproszonych gości na szkolenia trenerskie. Wyznaczono wstępną propozycję terminu szkolenia w ramach Polskiej Akademii Unihokeja na 7-8.09.2024 roku w Pruszczu 

 1. Kadry narodowe – plan działania na 2024.

- kadra U19 men 

- kadra kobiet 

Przedstawiono kalendarz zgrupowań oraz imprez sportowych na rok 2024. Następnie podsumowano Mistrzostwa Świata Kobiet w Singapurze. 

Zwrócono uwagę na konieczność konsolidacji kadr Kobiet oraz Kobiet U-19 w związku z małą liczbą drużyn kobiecych w lidze. Omówiono temat wyboru nowego trenera Kadry Narodowej Kobiet

Przedstawiono propozycję pozyskiwania drobnych partnerów na finansowanie Kadr Narodowych. Poddano pod głosowanie uchwałę ws. zgłoszenia  udziału w Mistrzostwach Świata Reprezentacji Kobiet oraz uchwałę ws. zgłoszenia udziału w Mistrzostwach Świata Reprezentacji Mężczyzn U-19. Obie uchwały zostały jednogłośnie przyjęte.

Uchwała numer 36/2023 w sprawie zgłosznienia Reprezentacji Polski Kobiet do Mistrzostw Świata 2025.
Za przyjęciem uchwały - 5,
Przeciw - 0,
Wstrzymało się - 0.

Uchwała numer 37/2023 w sprawie zgłoszenia Reprezentacji Polski Mężczyzn U-19 do Mistrzostw Świata 2025.
Za przyjęciem uchwały - 5,
Przeciw - 0,
Wstrzymało się - 0.

 1. Turnieje międzynarodowe w Polsce 2024


Eliminacje Mężczyzn Łochów 2024
Prezes Janusz Sternicki przedstawił etap przygotowań turnieju. Zaangażowanych jest duże grono wolontariuszy, którzy zajmują zakwaterowaniem i wyżywieniem, transportem oraz promocją wydarzenia. Niestety w związku ze zmianami w Ministerstwie Sportu i Turystyki, nie ogłoszony został jeszcze konkurs na wsparcie organizacji turnieju. Obecnie trwają końcowe rozmowy z innymi podmiotami publicznymi w sprawie wsparcia finansowego: Województwo Mazowieckie, Powiat Węgrowski oraz Gmina Łochów.

 1. Polish Cup 2024 Women U19
  Wiceprezes Marek Chomnicki przedstawił etap przygotowań kolejnej edycji turnieju Polish Cup. Podobnie jak w roku poprzednim weźmie w nim udział 8 reprezentacji: Szwecja, Finlandia, Czechy, Szwajcaria, Dania, Norwegia, Słowacja i Polska. Odbyło się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami gmin: Tomaszem Szczechowiczem oraz Tomaszem Radwanem, na który omówione zostały zakresy odpowiedzialności. Kolejne spotkanie odbędzie się w styczniu przed turniejem.

Eliminacje do Mistrzostw Świata Juniorów 2024
Polski Związek Unihokeja stara się o prawo do organizacji w/w turnieju, który zostanie rozegrany w pierwszy weekend września. Obecnie prowadzone są rozmowy z potencjalnym partnerem samorządowym oraz klubem sportowym, który jest zainteresowany organizacją turnieju. 

Turniej 6 Narodów: 6 Nation Floorball Challenge
Polski Związek Unihokeja będzie gospodarzem turnieju w roku 2024, w którym zmierzą się reprezentacje: Norwegii, Słowacji, Niemiec, Łotwy, Danii oraz Polski. Obecnie nie ma wybranego jeszcze miejsca, które będzie rozegrany turniej. W związku z dużą liczbą turniejów w Polsce (wliczając Super Finał Unihokeja oraz Puchar Polski Unihokeja), może być to trudne zadanie. 

 1. Superfinał 2024

Zdecydowano, że Polski Związek pokryje koszty sędziów, medali, pucharów oraz statuetek MVP sezonu (w kwocie około 10 tysięcy złotych). Po stronie organizatora będą koszty wynajmu sali, obsługi medycznej oraz statuetek MVP meczów.
Miejsce Superfinału 2024 nie zostało jednoznacznie ustalone, padły prawdopodobne lokalizacje związane z rankingiem sportowym.

W lutym 2024 zostanie ogłoszony konkurs na organizację Superfinału.

 1. Puchar Polski 2024 mężczyzn/kobiet, termin i miejsce.

W związku z udziałem Kadry Narodowej Mężczyzn U19 w Eliminacjach do MŚ, Puchar Polski 2024 powinien odbyć się w ostatni weekend sierpnia, tj. 30-31.08.2024 r. Formuła turnieju powinna być podobna do roku poprzedniego, miejsce nie jest jeszcze znane. 

 1. PAU -  propozycje materiałów metodyczno szkoleniowych

Omawiano założenia kontynuacji projektu Polskiej Akademii Unihokeja w roku 2024. 

 1. Składka członkowska

Zwrócono uwagę na potrzebę podniesienia wysokości składek członkowskich, które nie były podnoszone od wielu lat. Dyskusja ta powinna być prowadzona dalej podczas Walnego Zjazdu, który zatwierdza wysokość składek. 

 1. Rozgrywki młodzików i młodziczek.

W dniu 11 grudnia 2023  odbyło się spotkanie z przedstawicielami Okręgowych Związków Unihokeja, na których jeszcze raz zostały omówione wytyczne na sezon 2023/24:

 • OZU prowadzą ewidencję zawodników i na wezwania odpowiednich organów Związku zobowiązani są udostępnić listy zawodników.  
 • Trenerzy i sędziowie bez licencji Polskiego Związku Unihokeja nie mają prawa prowadzić drużyn/zawodów o Mistrzostwo Polski w Unihokeju

Mecze o Mistrzostwo Polski w Unihokeju, w których trenerami po 30.01.2024 będą osoby nieuprawnione zgodnie z Regulaminem Rozgrywek będą weryfikowane jako walkower. 

W czasie spotkania na podstawie dostępnej wiedzy dokonano przydziału ilości miejsc w turniejach finałowych (zastrzega się możliwość zmiany ilości przyznanych miejsc w turnieju finałowym ze względu na niedopełnienie wyżej wymienionych wytycznych przez OZU). 

Ustalono, że do turnieju finałowego awansują zespoły, które w rozgrywkach danego OZU zajęły odpowiednio 1, 2, 3 lub 4 miejsce w klasyfikacji końcowej (w zależności od ilości miejsc przyznanych danemu OZU) lub kolejne w przypadku rezygnacji z danego OZU i kolejne ze względu na ilość zespołów.

Ostateczna liczba miejsc w turnieju finałowym zostanie podana w lutym 2024. 

 1. Sprawy  Wydziału sędziowskiego 

Wydział sędziowski na spotkaniu reprezentował Marcin Rudziński, który przedstawił Zarządowi stanowisko Wydziału Sędziowskiego

 • WS zwrócił się z pytaniem, kto będzie organizatorem Superfinału.
  Na tą chwilę Zarząd nie potrafił odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jest w trakcie wyłaniania organizatora. W celu usprawnienia tych działań Zarząd zwrócił się z prośbą o oszacowanie kosztów sędziów podczas Superfinału 2024. 
 • Wydział Sędziowski złożył propozycję nałożenia opłaty za przełożenie meczu i jej rozdział między WS a WGiD.
  Zarząd stwierdził, że opłata za przełożenie meczu w kwocie 150zł już istnieje. Zmieniono jedynie sposób jej zastosowania. Kwota ta nie obowiązuje, jeśli zmiany terminu meczu dokona się w terminie tydzień po ogłoszeniu terminarza ligi. 
 • Wydział sędziowski zaproponował wprowadzenie wynagrodzenia dla Przewodniczącego WS od lipca 2024 wynoszącego 300 zł brutto/miesięcznie. Zarząd nie podjął żadnej w decyzji w tym temacie ze względu na przygotowywane zmiany w strukturze Związku. 
 • Na prośbę WS Polski Związek Unihokeja pokryje opłatę programu Assignr służącego do przydzielania obsad sędziów. Roczny koszt to 360 dolarów amerykańskich. 
 • W sprawie dofinansowania szkoleń sędziowskich w okręgach i centralnych Zarząd zdecydował, że w miarę możliwości będzie dofinansowywać jedno szkolenie centralne oraz dwa regionalne. 
 • WS złożył propozycję obowiązkowych relacji z meczów.
  Taki obowiązek już istnieje, jednak ze względów technicznych nie wszystkie kluby są w stanie go zrealizować. Relacje z meczów zwiększają popularność naszej dyscypliny i powinny być realizowane przynajmniej przez wszystkie kluby ekstraligowe.
 • WS wnioskował o podwyższenie stawek sędziowskich od sezonu 2024/2025.
  Zarząd po zaokrągleniu stawek sędziowskich zatwierdził około 20% podwyżkę uchwałą.
  Uchwała numer 38/2023 w sprawie stawek sędziowskich od sezonu 2024/205.
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 • WS wystąpił z wnioskiem o nominowanie dwóch par sędziowskich do grupy Development IFF.
  Uchwała numer 39/2023 w sprawie zgłosznia sędziów Kamila Serockiego oraz Mateusza Jarysza
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
  Uchwała numer 40/2023 w sprawie zgłoszenia sędziów Radosława Gapskiego oraz Marcin Rudzińskiego
  Za przyjęciem uchwały - 3,
  Przeciw - 2,
  Wstrzymało się - 0.
 • WS zwrócił się z pytaniem, kto z członków Zarządu nadzoruje teraz Wydział Sędziowski:
  Uchwała numer 41/2023 w sprawie powołania Pawła Ludwichowskiego na funkcję Członka Zarządu ds. sędziowskich.
  Za przyjęciem uchwały - 5,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 1. Sprawy WGID

Złożono do akceptacji propozycję aby od sezonu 2024/2025 w rozgrywkach w kategorii młodzików i młodziczek prowadzonych przez OZU mogły uczestniczyć zespoły spoza okręgu, jednakże  bez prawa awansu do rundy finałowej. 

Zarząd przychylił się do propozycji, ale musi ona zostać jeszcze omówiona podczas kolejnego spotkania z OZU. Decyzja ostateczna zostanie podjęta po spotkania z OZU, na którym ta kwestia zostanie omówiona .

 1. Sprawy różne

- Zjazd Walny 2024.
Rozważany jest termin 8 lub 9 czerwca 2024. Termin zależy od spotkania z przedstawicielami OZU.

- Zjazd delegatów Międzynarodowej Federacji Unihokeja w Singapurze
Podczas zebrania zostały zaprezentowane oraz omówione zagadnienia związane z rozwojem unihokeja na świecie:

 • Nowy kalendarz rozgrywek
  Trwają obecnie prace nad nowym kalendarze rozgrywek, który będzie bardziej odpowiadał potrzebom i możliwościom udziału Kadr Narodowych. Związane jest to przede wszystkim z dużą liczbę wydarzeń i możliwościami finansowymi poszczególnych federacji. Zwrócono uwagę na inne priorytety oraz możliwość drużyn europejskich, azjatyckich oraz amerykańskich. Przedstawiony projekt nowego kalendarza spotkał się z chłodną oceną delegatów, choć nie zaproponowani innego rozwiązania.
 • Nowy format Mistrzostw Świata Kobiet/Mężczyzn
  Trwają prace nad nowym formatem rozgrywek, który przyczyni się do większej liczby wyrównanych meczów. Rozważane są różne warianty, w których wystąpi więcej/mniej drużyn uczestniczących, turniej wydłużony/skrócony o jeden dzień przerwy itd. Format tych rozgrywek będzie omawiany podczas kolejnych spotkań.
 • Mistrzostwa Świata 3x3 w Lahti
  Międzynarodowa Federacja Unihokeja ogłosiła organizację nowych Mistrzostw Świata, ale w formacie 3x3. Jest to nowy format, który będzie rozgrywany niezależnie od obecnego 5x5. Nowy format umożliwi być może w przyszłości przyłączenie unihokeja do multisportowych wydarzeń Jak Youth Olympic Games, Universiad czy też European Games.
  Pierwsze mistrzostwa odbędą się w Lahti 2024 przy okazji Mistrzostw Świata Kobiet U19 2024, drugie w Szwajcarii przy okazji MŚ Mężczyzn U19. Szczegóły powinny powinny zostać rozesłane na dniach do wszystkich federacji. 
 • Ustalono, że należy uszczegółowić działania w sprawie Mistrzostw Świata 3x3 w Lahti m.in. wybór zawodników, koszty oraz zaplanować na kolejny sezon turnieje w formule 3x3.
 • Projekt Erasmus “Road to HEL”
  Polski Związek Unihokeja został zaproszony do nowego projektu Erasmus, który tym razem będzie się skupiał na rozwoju kadry szkoleniowej. Aplikacja będzie składana w marcu 2024, a sam projekt ruszy od roku 2025, jeśli uzyska pozytywną ocenę od Unii Europejskiej.
  Polski Związek Unihokeja powinien wyznaczyć 2 osoby.
 • Projekt “Fifty for fifty”
  Szwedzka Federacja Unihokeja zaprasza do udziału w projekcie, który ma na celu aktywowanie dziewczynek oraz kobiet do uprawiania unihokeja.