Wytyczne dla OZU w sezonie 2023/2024 w kategorii młodzik/młodziczka

1. Nowo powstałe Okręgowe Związki Unihokeja do chwili rejestracji w KRS i przyjęcia ich w struktury Polskiego Związku Unihokeja nie mogą prowadzić rozgrywek o Mistrzostwo Polski w kat. młodzików/młodziczka. 

2. W pierwszej kolejności należy dokonać rejestracji OZU, zgłosić ten fakt do Biura Polskiego Związku i zostać przyjętym do struktur Polskiego Związku Unihokeja – termin zgłoszenie do 30 października 2023.

3. OZU prowadzą ewidencję zawodników i na wezwania odpowiednich organów Związku zobowiązani są udostępnić listy zawodników. 

4. Na podstawie przesłanych przez IFF materiałów opracowane zostaną zasady gry obowiązujące od tego sezonu. Odpowiednia informacja zostanie przesłana do OZU do 30.09.2023.  

5. Trenerzy i sędziowie biorący udział w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski prowadzonych przez Polski Związek Unihokeja w kat. młodzik i młodziczka bezwzględnie muszą być zarejestrowani w Polskim Związku Unihokeja  – wymagane dokumenty należy przesłać do Biura Polskiego Związku Unihokeja. Trenerzy i sędziowie bez licencji nie mają prawa prowadzić drużyny/zawodów.  

6. W komunikacie organizacyjnym, przesłanym do biura i WGiD należy zamieścić informację o trenerach prowadzących zespół i sędziach, którzy będą prowadzić zawody. 

7. Do 30 listopada OZU mają obowiązek przesłania do Biura PZU wykazu zespołów uczestniczących w rozgrywkach.

8. Do finału awans uzyska 12 zespołów. Ilość zespołów dla poszczególnego OZU zostanie ustalony na początku grudnia.