2 i 3 września 2023 roku w Hotelu "Fenix" w Gnieźnie odbyło się szkolenie w ramach projektu "Polska Akademia Unihokeja", dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki”.

Głównymi tematami były: 

  • Komunikacja na boisku trener-sędzia-rodzic jako ważny element gry w unihokeja
  • Niewłaściwy doping ze strony rodziców
  • Jaki wpływ na rozwój osobowości młodego człowieka ma odpowiednia postawa trenera na treningu i w czasie zawodów
  • Zapobieganiu agresji wśród zawodników
  • Zmiany w przepisach gry w unihokeja - aktualizacja
  • Jak założyć klub sportowy - najważniejsze przepisy
  • Jak pozyskać środki finansowe na prowadzenie klubu sportowego 

Główną część szkolenia przeprowadzili: dr Katarzyna Agnieszka Płoszaj (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Wychowania Fizycznego; Zakład Pedagogiki i Psychologii Kultury Fizycznej) i dr Wiesław Firek (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie; Wydział Wychowania Fizycznego; Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych).

Szkolenie było okazją do dyskusji i wypracowania strategii pracy z młodymi zawodnikami, aby klub sportowy był dla nich źródłem pozytywnych doświadczeń oraz miejscem wielostronnego rozwoju. Myślą przewodnią szkolenia było założenie, że sport sam z siebie nie generuje automatycznie korzyści edukacyjnych, lecz są one wynikiem świadomych i celowych oddziaływań wszystkich podmiotów (trenerów, sędziów, kierowników drużyn) zaangażowanych w organizację wydarzenia sportowego. Wszystkie osoby dorosłe powinny budować wspólny front wychowawczy, którego stworzenie wymaga ścisłej współpracy trenerów z sędziami i rodzicami. Zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród sędziów unihokeja w Polsce. Na ich podstawie sformułowano wskazówki i rekomendacje dotyczące optymalizacji pracy sędziów w wymiarze edukacyjnym.
 
Dr Wiesław Firek i dr Katarzyna Płoszaj z Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zaprezentowali wyniki badań przeprowadzonych wśród sędziów unihokeja w Polsce. Na ich podstawie sformułowano wskazówki i rekomendacje dotyczące optymalizacji pracy sędziów w wymiarze edukacyjnym.

W czasie szkolenia Prezes Polskiego Związku Unihokeja, Pan Janusz Sternicki, wręczył certyfikaty Ośrodka Szkolenia Unihokeja klubom: LUKS Góra, SKU SP Pruszcz i KS Lokomotiv Czerwieńsk.

Szkolenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony trenerów Polskiego Związku Unihokeja. W czasie szkolenia przekazano uczestnikom materiały promocyjne i metodyczne dotyczące projektu PAU. 

Przekazany został również sprzęt sportowy w postaci kijów do unihokeja firmy Tempish i nakładek na bramki.

Serdecznie dziękujemy prowadzącym i wszystkim uczestnikom.

Koordynator projektu

Tomasz Wojciechowski

 

>> Fotorelacja dostępna jest na profilu Facebook Polski Unihokej <<