Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja – Gdynia 17.06.2023r.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów;
 2. Wybór Prezydium Zjazdu:
 3. Przewodniczącego,
 4. Sekretarza,
 5. Wybór Komisji:
 6. Uchwał i wniosków,
 7. Komisji Skrutacyjnej,
 8. Stwierdzenie ważności zwołania Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów;
 9. Przyjęcie porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów;
 10. Przyjęcie Regulaminu Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów;
 11. Przedstawienie:
 12. Sprawozdania z działalności Zarządu za rok 2022,
 13. Sprawozdania finansowego związku za rok 2022,
 14. Sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022,
 15. Przerwa,
 16. Dyskusja nad sprawozdaniami,
 17. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu za rok 2022,
 18. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2022,
 19. Wolne głosy i wnioski,
 20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków,
 21. Zamknięcie Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja.

Uchwały podjęte podczas Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja – Gdynia 17.06.2023 r.

1. Uchwała nr 01/2023 w sprawie zatwierdzenia porządku obrad Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów.

Liczba Głosujących:16

 • Głosy Za: 15
 • Głosy Przeciw: 0
 • Głosy wstrzymujące się: 1

2. Uchwała nr 02/2023 w sprawie przyjęcia Regulaminu Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów.

Liczba Głosujących: 16

 • Głosy Za: 15
 • Głosy Przeciw: 0
 • Głosy wstrzymujące się: 1

3. Uchwała nr 03/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu Polskiego Związku Unihokeja za rok 2022.

Liczba Głosujących: 16

 • Głosy Za: 15
 • Głosy Przeciw: 1
 • Głosy wstrzymujące się: 0

4. Uchwała nr 04/2023 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Polskiego Związku Unihokeja za rok 2022.

Liczba Głosujących: 16

 • Głosy Za: 15
 • Głosy Przeciw: 1
 • Głosy wstrzymujące się: 0

5. Uchwała nr 05/2023 w sprawie przedłużenia współpracy z firmą Audyt Acme na lata 2024-2025.

Liczba Głosujących: 16

 • Głosy Za: 15
 • Głosy Przeciw: 0
 • Głosy wstrzymujące się: 1

6. Uchwała nr 06/2023 w sprawie odwołania uchwały 09/2020 z dnia 5.09.2020

Liczba Głosujących: 16

 • Głosy Za: 11
 • Głosy Przeciw: 3
 • Głosy wstrzymujące się: 2

 --------------------------------------------