W niedzielę 4. września br. w Katowicach odbył się Walny Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Unihokeja. 

Głównym punktem Zjazdu był wybór nowego Prezesa Polskiego Związku Unihokeja oraz Zarządu. 

Pod głosowanie poddana została kandydatura dotychczasowego Prezesa Janusza Sternickiego, który został wybrany na kolejną 4-letnią kadencję. 

Następnie pod głosowanie poddany został skład nowego Zarządu PZUnihokeja, do którego zgłoszeni zostali Panowie: Marek Chomnicki, Paweł Ludwichowski, Marcin Rudziński oraz Tomasz Wojciechowski. Wobec braku większej liczby kandydatów pod głosowanie poddane zostały w/w kandydatury, które zostały zatwierdzone. 

Chciałbym serdecznie podziękować za bardzo intensywne 4 lata wszystkim kolegom, którzy tworzyli Zarząd kadencji 2018 - 2022. W tym miejscu muszę także wspomnieć o śp. Pani Izabeli Misiowiec, która była ogromnym wsparciem oraz kopalnią wiedzy i doświadczenia dla każdego z nas. Wszystkie osoby, o których wspomniałem poświęciły grom czasu oraz energii, aby nasza dyscyplina mogła się rozwijać, abyśmy mogli być dumni z takich turniejów, jak ten w Katowicach. Szczególnie chciałbym podziękować Robertowi Benkesowi oraz Rafałowi Korczyńskiemu, którzy niejednokrotnie wspierali mnie w wielu decyzjach, zarówno dotyczących rozwoju ogólnopolskiego, ale również lokalnego. Dzięki ich wysiłkowi możemy cieszyć się m.in. z Łódzkiego oraz Podkarpackiego Związku Unihokeja. Gorąco liczę, że będziemy nadali mogli liczyć na ich współpracę - powiedział nowo wybrany Prezes Janusz Sternicki.  

Dokonano również wyboru nowej Komisji Rewizyjnej. Zgłoszeni zostali Panowie: Mariusz Gałaj, Rafał Korczyński, Artur Nowak oraz Andrzej Helman. Decyzją Zjazdu Walnego do Komisji Rewizyjnej weszły 3 pierwsze osoby. 


Podczas pierwszego posiedzenia Nowego Zarządu PZUnihokeja dokonany został podział na następujące stanowiska:

- Wiceprezes ds. finansowych - Marek Chomnicki
- Wiceprezes ds. sportowych - Paweł Ludwichowski
- Sekretarz Generalny - Marcin Rudziński
- Członek Zarządu ds. Marketingu i Promocji - Tomasz Wojciechowski