Spotkanie Zarządu Polskiego Związku Unihokeja w dniu 18 czerwca 2023 w trybie stacjonarnym.

Osoby obecne z Zarządu:
Janusz Sternicki - Prezes Zarządu
Paweł Ludwichowski - Wiceprezes Zarządu
Marek Chomnicki - Wiceprezes Zarządu
Tomasz Wojciechowski - Członek Zarządu

Obecni zaproszeni goście:
Piotr Różański - Przewodniczący WGiD
Mariusz Gałaj - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Artur Nowak - członek Komisji Rewizyjnej

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
  Porządek obrad został jednogłośnie zatwierdzony
 2. Podsumowanie głosowań internetowych
  • głosowanie nr 1/2023 
   Uchwała 1/2023 w sprawie zatwierdzenia planu budżetowego 2023.
   Za przyjęciem uchwały - 5,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 0.
  • głosowanie nr 2/2023 
   Uchwała 2/2023 w sprawie zatwierdzenia listy członków Polskiego Związku Unihokeja na dzień 01.01.2023
   Za przyjęciem uchwały - 4,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 0.
  • głosowanie nr 3/2023 
   Uchwała 3/2023 w sprawie przyjęcia uproszczonych zasad sporządzania sprawozdań finansowych przewidzianych dla jednostek mikro,
   Za przyjęciem uchwały - 5,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 0.
  • głosowanie nr 4/2023 
   Uchwała 4/2023 w sprawie przyjęcia zasad finansowania wydarzeń Kadr Narodowych Polskiego Związku Unihokeja
   Za przyjęciem uchwały - 4,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 0.
  • głosowanie nr 5/2023 
   Uchwała 5/2023 w sprawie powołania trenerów Kadry Narodowej Mężczyzn
   Za przyjęciem uchwały - 5,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 0.
  • głosowanie nr 6/2023 
   Uchwała 6/2023 w sprawie wyrażenia zgody na organizacji Eliminacji Mistrzostw Świata Mężczyzn w Łochowie w dniach 01-04.02.2024
   Za przyjęciem uchwały - 5,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 0.
  • głosowanie nr 7/2023 
   Uchwała 7/2023 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Andrzeja Bobla z funkcji członka WGiD
   Za przyjęciem uchwały - 4,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 0.
  • głosowanie nr 8/2023 
   Uchwała 8/2023 w sprawie dokonania odpisu aktualizującego należności uznanych za trudne ściągalne
   Za przyjęciem uchwały - 5,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 0.
  • głosowanie nr 9/2023
   Uchwała 9/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Polskiego Unihokeja sp. z o.o. za rok 2022
   Za przyjęciem uchwały - 3,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 2.
  • głosowanie nr 10/2023
   Uchwała nr 10/2023 w sprawie zatwierdzenia formuły w kategorii młodziczek i młodzików
   Za przyjęciem uchwały - 5,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 0.
  • głosowanie nr 11/2023
   Uchwała nr 11/2023 w sprawie zwołania Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów
   Za przyjęciem uchwały - 5,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 0.
  • głosowanie nr 12/2023 
   Uchwała nr 12/2023 w sprawie finału w kategorii Młodziczka i Młodzik w sezonie 2022/2023
   Za przyjęciem uchwały - 5,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 0.
  • głosowanie nr 13/2023 
   Uchwała nr 13/2023 w sprawie realizacji zadania “Polska Akademia Unihokeja” - program Ministerstwa Sportu i Turystyki.
   Za przyjęciem uchwały - 4,
   Przeciw - 0,
   Wstrzymało się - 1.
 3. Rezygnacja trenera Pawła Wróbla z funkcji trenera Kadry Mężczyzn U19.
  Złożona rezygnacja została poddana pod głosowanie członków Zarządu. 
  Uchwała 14/2023 w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Pawła Wróbla z funkcji trenera Kadry Narodowej Mężczyzn U19.
  Za przyjęciem uchwały - 4,
  Przeciw - 0,
  Wstrzymało się - 0.
 4. Wydział Sędziowski
  Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Wydziału Sędziowskiego złożyli rezygnację ze swoich funkcji 6 i 8 czerwca 2023. Niestety spowodowało to problemy obsadami sędziowskimi na ostatni mecze o brązowy medal MP Jedynka Trzebiatów - Bankówka Zielonka oraz turnieje finałowe młodzików i młodziczek. Pomimo prób Zarządu, znaczna część sędziów odmówiła nominacji ze względu na brak dostępności w danym terminie. Obsady po kilkudniowym staraniu i zabieganiu o nominację zostały dokonane przez Marcina Rudzińskiego, który w jednym przypadku był zmuszony do sędziowania meczu osobiście wraz z innym sędzią. 
  Marek Chomnicki przedstawił raport ze spotkania z grupą sędziów, które odbyło się 6 czerwca w trybie zdalny. Sędziowie przedstawili swój punkt widzenia na zajścia, które miały miejsce podczas finałowego meczu Ekstraligi w Łochowie w dniu 4 czerwca i przedstawili swoje postulaty. Zarząd uznał je za nierealne do spełnienia i prowadzące do dużego zamieszanie w środowisku sędziów w Polsce.
  Sprawa dotycząca nowego kształtu WS oraz szkoleń sędziowskich 2023 wymaga dalszej analizy i rozmów. Z ramienia Zarządu odpowiedzialnym za to zadanie będzie Marcin Rudziński
  Uchwała 15/2023 w sprawie przyjęcia rezygnacji Przewodniczącego Mirosława Michny oraz Wiceprzewodniczącego Tomasz Barańca.
  Za przyjęciem uchwały - 0,
  Przeciw - 3,
  Wstrzymało się - 1.
 5. Rozgrywki 2023/2024
  Zarząd dyskutował nad powrotem formuły super finału w Ekstralidze seniorek i seniorów. Sezon 2022/2023 w ocenie członków Zarządu oraz większości klubów trwał za długo i kolejny musi być skrócony. Zakończenie powinno odbyć się w kwietniu lub do połowy maja, w zależności od świąt oraz rozgrywek międzynarodowych.
  Uchwała numer 16/2023 w sprawie zakończenia sezonu Ekstraligi seniorek i seniorów w formule  Super Finału - jeden mecz.
  Za przyjęciem uchwały - 3,
  Przeciw - 1,
  Wstrzymało się - 0.

  Pan Tomasz Wojciechowski złożył wniosek, aby w kategorii juniorka starsza rozgrywać mecze w formule jednodniowej.
  W związku z bardzo trudną sytuacją ligi kobiet, należy pilnie zastanowić się nad powrotem do umowy szkoleniowej, która mogłaby poprawić sytuację kadrową klubów i pomóc w zgłoszeniu nowych. Opracowaniem projektu umowy szkoleniowej ma zająć się Paweł Ludwichowski.
 6. Wolne głosy i wnioski
  1. Transpłciowość.(IFF Transgender Policy 2023)
   Międzynarodowa Federacja Unihokeja przesłała regulamin dotyczący osób transpłciowych, ale tylko w rozgrywkach międzynarodowych. Każda federacja ma możliwość przygotowania swojego regulaminu. Polski Związek Unihokej obecnie nie posiada takiego regulaminu. Należy rozpocząć dyskusją nad regulacjami.
  2. Erasmus +
   Marcin Rudziński oraz Marek Chomnicki wzięli udział w posiedzeniu w Madrycie w dniach 12-14 maja, która dotyczyło podsumowania poziomu rozwoju poszczególnych federacji na podstawie przygotowanej ankiety. Obecnie trwają jeszcze rozmowy i dyskusje nad kolejnymi punktami ankiety i zapraszane są kolejne osoby wyrażanie swojej opinii. Kolejne spotkanie w ramach grupy zaplanowane jest 8-10 września w Warszawie