Podsumowanie spotkania Zarządu 3-4 grudnia 2022 roku w Bydgoszczy.

Osoby obecne z Zarządu 
Janusz Sternicki 
Marek Chomnicki 
Paweł Ludwichowski 
Marcin Rudziński 
Tomasz Wojciechowski 

Obecni zaproszeni goście

Bogdan Zajdziński - Dyrektor Sportowy
Mirosław Michna - Przewodniczący WS
Mariusz Gałaj - Komisja Rewizyjna
Piotr Różański - Przewodniczący WGiD
Marcin Rozmiarek (częściowo) - sędzia

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

 

2. Przyjęcie uchwał przyjętych drogą elektroniczną

Uchwała nr 22 / 2022 z dnia 7 września w sprawie powołania p. Mirosława Michny na stanowisko Przewodniczącego Wydziału Sędziowskiego

Uchwała nr 23 / 2022 z dnia 15.09.2022 w sprawie zatwierdzenia nominacji dla sędziów międzynarodowych.

Uchwała nr 24 / 2022 z dnia 17.09.2022 w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozgrywek 2022/2023

Uchwała nr 25 / 2022 z dnia 17.09.2022 w sprawie zatwierdzenia regulamin określający wysokość i zasady zwrotu kosztów związanych z wykonywaniem funkcji sędziego oraz obserwatora

Uchwała nr 26 / 2022 z dnia 29.09.2022 w sprawie odwołania od Orzeczenie WGID nr 5/2022 z dnia 18.09.2022 dotyczącego wycofania się drużyny KS Lokomotiv Czerwieńsk z rozgrywek Ligi Juniorów Starszych w sezonie 2022/2023.

Uchwała nr 27 / 2022 z dnia 30.09.2022 w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej wyboru dostawcy strojów dla Wydziału Sędziowskiego

Uchwała nr 28 / 2022 z dnia 01.10.2022 w sprawie odwołania od Orzeczenie WGID nr 5/2022 z dnia 18.09.2022 dotyczącego wycofania się drużyny KS Lokomotiv Czerwieńsk z rozgrywek Ligi Juniorów Starszych w sezonie 2022/2023.

Uchwała nr 29 / 2022 z dnia 07.10.2022 w sprawie powołania Kolegium Sędziowskiego

Uchwała nr 30 / 2022 z dnia 20.10.2022 w sprawie zasad przyznawania licencji "Młodzieżowego Sędziego Unihokeja" osobom niepełnoletnim

Podsumowane zostały wszystkie uchwały elektroniczne przyjęte od poprzedniego posiedzenia Zarządu.


3. Przyjęcie uchwał dotyczących zakupu sprzętu dla sędziów i dla kadr.

Na dostawcę sprzętu dla Reprezentacji Polski na Eliminacje Mistrzostw Świata Kobiet we Włoszech – po zerwaniu umowy przez firmę Salming – wybrana została firma JOMA. Związek otrzymał tymczasowe oferty firm Adidas, Macron, Joma – oferta firmy Joma była najkorzystniejsza ze względów finansowych oraz miała najkrótszy czas realizacji zamówień. Sprzęt meczowy powinien być dostępny na Eliminacje Mistrzostw Świata Kobiet we Włoszech oraz Mistrzostwa Świata Mężczyzn U19 w Danii. Po Eliminacjach Mistrzostw Świata podjęte zostanie postępowanie dotyczące wyboru stałego partnera.

Dla sędziów zamówionych zostało 40 kompletów strojów sędziowskich. Stroje firmy JOMA na sezon 2022/2023 są fundowane przez Związek.

Uchwała nr 31 / 2022 w sprawie upoważnienia Prezesa Polskiego Związku Unihokeja do dokonania zakupu sprzętu sportowego dla  Reprezentacji Polski w Unihokej

 

4. Puchar Polski 2023 mężczyzn/kobiet, wrzesień – Katowice, 02-03.09.2023.

Istnieje możliwość organizacji rywalizacji zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Zależne to jest jednak od możliwości pozyskania określonej liczby hal sportowych. Związek podejmie również rozmowy, aby pozyskać sponsora tytularnego dla turnieju.

Uchwała nr 32 / 2022 w sprawie organizacji Pucharu Polski 2023 w Katowicach.

 

5. 15. Mistrzostwa Świata Mężczyzn 2024 (Malmo - Szwecja), kwalifikacje 31.01-04.02.2024

Uchwała nr 33 / 2022 zgłoszenia Reprezentacji Polski do  Mistrzostw Świata Mężczyzn 2024 

 

6. 11. Mistrzostwa Świata Juniorek 2024 (Lahti - Finland).

Uchwała nr 34 / 2022 zgłoszenia Reprezentacji Polski do  Mistrzostw Świata Juniorek 2024 .

 

7.Podsumowanie Mistrzostw Świata Juniorek 2022 w Katowicach

Informację przedstawił Marek Chomnicki: 

Organizacja została doceniona przez wszystkich uczestników turnieju – zawodników, trenerów, sędziów, działaczy oraz Zarząd Międzynarodowej Federacji Unihokeja. Zaangażowanych był sztab ludzi z całej Polski oraz wolontariusze z Katowic i okolic. Przygotowanie tak dużego wydarzenia w mniej niż 6 miesięcy wymagało wielkiego zaangażowaniu wielu ludzi, w tym przede wszystkim Michała Karskiego oraz Tomasza Maśnicy. 

W ramach organizacji turnieju otrzymano dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki oraz Miasta Katowice.

Spółka Polski Unihokej Sp. z o. o. po turnieju pozostała z budżetem ok. 8.000 zł. Reprezentacja Łotwy nie opłaciła jeszcze wszystkich rachunków – wysłane zostało wiele ponagleń, bez rezultatu. W przypadku dalszych problemów, wyjaśnienie sprawy zostanie przekazane do IFF. 

Polskę reprezentowała para sędziowska Marcin Rozmiarek – Krzysztof Mielewczyk.

 

8. Wpisowe, licencje i inne opłaty w sezonie 2023/2024 (utrzymujemy czy podnosimy).

Prezes Sternicki zasugerował, aby utrzymać na obecnym poziomie opłaty za wpisowe dla Klubów, natomiast ponieść opłaty za licencje zawodnicze. Zarząd Polskiego Związku Unihokeja w zależności od dochodów rozważa częściowe zatrudnienie kolejnej osoby do pracy w biurze. Ilość zadań realizowany obecnie przez Zarząd wymusza znalezienie kolejnej osoby do współpracy.

Uchwała nr 35 / 2022 w sprawie w sprawie nowych stawek w Regulaminie Opłat od sezonu 2023/2024. 

 

9. Ewaluacja strategii rozwoju unihokeja 2018-2023. Wnioski do Strategii na 2024-2028

Ewaluacji strategii rozwoju unihokeja 2018 – 2022 dokonał Prezes Janusz Sternicki.

Odwołując się do Strategii Rozwoju Polskiego Związku Unihokeja dokonał podsumowania założonych celów  

 • Rozwój struktur Polskiego Związku Unihokeja - powstanie nowych Okręgowych Związków Sportowych,
 • kondycja wydziałów Polskiego Związku Unihokeja:
  •  Wydział Sędziowski
  • Wydział Szkolenia
  • Wydział Gier i Dyscypliny
 •  znaczące poprawienie wyników sportowych na arenie międzynarodowej,
 •  podniesienie poziomu sportowego poszczególnych kadr narodowych,
 •  dywersyfikacja źródeł finansowania działalności,
 • określenie kierunków i uwarunkowań rozwoju metodyczno – organizacyjnego sportu młodzieżowego,
 • upowszechnienie informacji o unihokeju w środkach masowego przekazu,
 • promowanie pozytywnych wartości sportu, w tym fair play i sportu bez dopingu, dając naszym sportowcom szansę na występowanie w środowisku bez rasizmu, chuligaństwa lub innego rodzaju nietolerancji lub przemocy,
 •  podjęcie działań zmierzających do dalszego wzmacniania naszej pozycji w strukturach władz IFF.

Strategia musi zostać zaktualizowana na kolejne lata.

 

10. Kadry narodowe.

Związek będzie poszukiwał trenerów dla Kadry Narodowej Mężczyzn, z ukierunkowaniem na trenerów z zagranicy. Do 31.01.2023 trenerzy powinni przedstawić plan działania oraz doświadczenie trenerskie.

Uchwała nr 36 / 2022 w sprawie wyłonienia i powołania trenera Reprezentacji Polski Mężczyzn w Unihokeju

Zawodniczki Kadry Narodowej Kobiet nie mają wystarczająco dużej motywacji, aby uczestniczyć w zgrupowaniach. Trener nie ma wystarczającego poziomu konsekwencji w powołaniach osób, które wcześniej nie uczestniczyły w zgrupowaniach, aby powołać je na turnieje narodowe. Potrzebne będzie spotkanie ze Sztabem Szkoleniowy po zakończeniu eliminacji. 

Polski Związek Unihokeja nie posiada środków finansowych na szkolenie kadry U17 oraz U15, a wydzielenie odpowiedniej kwoty w ramach obecnych środków wydaje się niemożliwe. Działalność kadr może obecnie być tylko finansowana ze środków własnych.

Okręgi są odpowiedzialne za kształtowanie oraz przeprowadzanie spotkań zawodników i zawodniczek Kadr Narodowych U13 oraz U11.

 

11. Szkolenia trenerskie 2023

Zaproponowano szkolenie dwudniowe podczas Walnego Zjazdu Delegatów (czerwiec 2023).

 

12. Klasyfikacja trenerów wg norm europejskich.

Został przedstawiony temat klasyfikacji trenerów zgodnie z normą europejską, lecz wymaga on kolejnych konsultacji.

 

13. Wydział sędziowski

Informację w imieniu WS przedstawił Przewodniczący Mirosław Michna. 

Obsady sędziowskie będą zapewnione na pewno do końca roku 2022. Potrzebna jest jednak wdrożenia programu informatycznego do realizacji obsad. Mirosław Michna zgłosił również potrzebę zmiany regulaminu dyscyplinarnego wobec sędziów. 

Na sezon 2022/2023 PZUnihokeja zakupił dla sędziów 40 kompletów sędziowskich jako inwestycję w przyszłość i rozwój Wydziału. W kolejnych latach, stroje muszą być zakupywane przez sędziów samodzielnie.

Aspekt sędziowski zostaje włączony do szkolenia trenerskiego od sezonu 2023/2024. Wydział Sędziowski jest zobowiązany do wydzielenia 3 aspektów, na który położony zostanie szczególny nacisk.

Ponownie poruszono kwestię nominacji oraz skutecznego egzekwowania zgłoszenia minimum dwóch sędziów przez klub. Wskazano również, że młody sędzia przy każdej możliwej okazji powinien sędziować z sędzią doświadczonym.

 

14. Ekwiwalent sędziowski

Wydział Sędziowski przedstawił projekt aktualizacji sposobu wypłacania ekwiwalentu sędziowskiego. Na chwilę obecną wydaje się, że zaakceptowanie przedstawionego projektu nie jest możliwe ze względu na duże koszty, jakie już teraz ponoszone przez kluby.

W przyszłości istnieje możliwość uzależnienia ekwiwalentu procentowo od najniższej krajowej, ale należy brać pod uwagę wszelkie rosnące koszty wydatków na kluby.

 

15. Wytyczne dla sędziów 3+1

W pierwszej kolejności zostanie wysłane zapytanie do Federacji Czeskiej odnośnie do pomocy w przygotowaniu adaptacji przepisów. Boisko musi być odpowiednio proporcjonalnie wyklejone do zmniejszonych wymiarów w stosunku do „normalnego” boiska.

Tomasz Wojciechowski zwrócił uwagę na rozgrywki Szkolnego Związku Sportowego o formułę 3+1, które również wymagają konsultacji. Zostanie przygotowane i wysłane pismo w tej sprawie. 

 

16. Sprawa delegacji sędziowskiej M. Rozmiarek, K. Mielewczyk – Nowy Targ

Na posiedzeniu Zarząd pojawił się zainteresowany przedstawieniem informacji Marcin Rozmiarek. Kwestia dotyczyła zaniżania delegacji sędziowskiej wypłaconej za mecze międzynarodowe sędziowane w październiku 2022 w Nowym Targu. Zainteresowany ostatecznie przekazał, że całość wnioskowanej przez sędziów kwoty została im wypłacona.

Ponadto, ustalono że w ciągu 2 tygodniu Panowie Rozmiarek i Mielewczyk przedstawią wykaz delegacji międzynarodowych, które zostały teraz zakwestionowane. Marek Chomnicki zobowiązał się sprawdzić w dokumentach księgowych wskazane dokumenty i przedstawić raport do Zarządowi oraz Komisji Rewizyjnej. Ponadto, Pan Rozmiarek zaproponował aby, brakujące środki przekazać na konto WS z przeznaczeniem na szkolenie sędziów. 

 

17. Powrót do umowy szkoleniowej

Motywacją było danie możliwości gry nielicznym zawodnikom, którzy nie mają możliwości gry w swoim klubie, możliwości gry w innej drużynie w danej kategorii wiekowej. W przeszłości Zarząd oraz kluby miały bardzo negatywne doświadczenia z wprowadzeniem umowy, jednak na przyszłość zostanie przygotowany nowy projekt umowy dotyczący wyłącznie kategorii kobiet powyżej 15. roku życia, który będzie obowiązywał 2-3 sezony.

Opracowaniem rozwiązania mają się zająć: Bogdan Zajdziński, Piotr Różański i Paweł Ludwichowski

 

18. Superfinał jako zakończenie sezonu

W związku z bardzo małym zainteresowaniem klubów w sprawie pomocy organizacji Super Finału Unihokej, obecnie niemożliwe jest powrócenie do tej formuły rozgrywek. Obecnie Związek pozostaje przy formule rozstrzygnięcia sezonu ekstraligowego na zasadzie „serii spotkań”. Nacisk będzie kładziony na kluby, aby organizacja była wydarzeń finałowych na coraz wyższym poziomie.

 

19. Zmiany w regulaminie przynależności klubowej.

Dokładne zapisy zostaną przygotowane przez Piotra Różańskiego z uwzględnieniem możliwości zmiany klubu w trakcie sezonu, jeżeli zawodnik nie rozegrał jeszcze żadnego spotkania, a ma chęć zmiany przynależności klubowej. Zdarza się, że kluby celowo dopisują zawodników do swoich list, aby blokować ich możliwość odejścia, bez wiedzy i zgody zawodnika. 

 

20. Stworzenie dwóch szczebli w kategorii junior starszy/juniorka starsza (pod warunkiem zgłoszenia 10 drużyn) tak samo w Juniorce Starszej.

W chwili obecnej wydaje się, że liczba drużyn nie będzie wymagała interwencji w postaci stworzenia niższego szczebla rozgrywek. Temat zostanie omówiony w przyszłości, gdy pojawi się więcej zespołów. Zarząd zwraca uwagę, iż rozgrywki tego szczebla powinny być prowadzone regionalnie, aby nie podnosić kosztów organizacyjnych klubom uczestniczącym.

 

21. System kar za czerwone kartki w kategoriach Juniorki i Juniora Młodszego.

Przygotowana zostanie propozycja zapisu, aby kary zostały tak odbyte, aby nie wyłączać zawodnika na pół sezonu w kilku kategoriach wiekowych.

 

22. Przejęcie licencji od klubu, który nie przystąpił do rozgrywek.

Nie ma możliwości wykupu licencji dla zespołu, który nie przystąpił do rozgrywek.

 

23. Awans Zielonki do Ekstraligi (maksymalna ilość drużyn z jednego klubu).

Nie będzie określonego limitu zespołów w Ekstralidze. Zawodnicy zostają przypisany do określonej drużyny, nie ma możliwości zmiany w trakcie sezonu. Zostanie wprowadzona poprawka, iż zawodnik nie może zagrać w dwóch meczów dot. Ekstraligi oraz I ligi tego samego dnia.

 

24. Zapis w regulaminie dyscyplinarnym, iż brak komunikatu na 5 dni jest jednoznaczny z walkowerem.

Termin wysłania komunikatu będzie zmieniony na wyprzedzenie 14-dniowe.

Listy zawodników biorących udział w rozgrywkach młodzików muszą trafić do Biura w najpóźniej do 31 stycznia każdego roku, z czym niestety jest obecnie duży problem. Od sezonu 2023/2024 licencje trenerów, zawodników i sędziów będą prowadzone przez Polski Związek Unihokeja, w ramach chwilowego zwolnienia okręgów z tego obowiązku. Wymagane jest spotkanie w tej sprawie z okręgowymi związkami.

 

25. “Zasady gry w unihokeja”

Potrzebne  jest wydanie skrócony przepisów gry w postaci “Zasady gry w unihokeja”, które ułatwią szkolenie oraz wdrożenie w unihokej nowych trenerów oraz przede wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego. Dokument przygotowany przez SZS sportowy w ramach publikacji nie spełnia tych wymagań. 

Upoważniono Prezesa Zarządu do wystosowania stosownego pisma do SZS w sprawie formatu 3+1 i potrzeby wzajemnej współpracy. Pojawiły się informacji o zaprzestaniu organizacji finałów rozgrywek szkolnych w Elblągu, potrzebne są rozmowy w tej sprawie. 

 

26. Strategia rozwoju unihokeja na lata 2024 – 2028.

Ewaluacja strategii 2018-2023

 • Młodzicy i młodziczki - współpraca z okręgowymi związkami unihokeja. Powstanie nowych w zależności od możliwości.
 • Kobiecy unihokej - zauważalny jest spadek liczby drużyn w kobiecym unihokeju
 • Okręgowe związki - lepsza współpraca z PZU
 •  Szkolenia sędziowskie w okręgach dla formatu 3+1.
 •  Współpraca z SZS i AZS.
 •  Co zrobić, żeby zawodnicy w wieku seniorskim nie odchodzili za wcześnie (zwłaszcza z Reprezentacji) 
 • Jak zaangażować młodych zawodników, żeby po zakończeniu kariery zostali w Klubach

 

27. Organizacja nadchodzących wydarzeń międzynarodowych

Polish Cup 2023 – spotkanie organizacyjne na Teams w celu ustalenia szczegółów przygotowań do turnieju.

 

28. Sponsoring

Trofea i Puchary Sportowe – firma Catrina à Partner Techniczny w kwestii dostawy pucharów oraz medali dla PZUnihokeja

Wcześniejsze oferty sponsoringowe zostały wysłane do wielu firm, jednak brak informacji z ich strony. W chwili obecnej brakuje jeszcze odpowiedzi ze strony jednej z firm.

Uchwała nr 37 / 2022 w  sprawie partnera technicznego dla kadry U19 mężczyzn.

 

29. Singapur 2023, Dania 2023

Wstępne założenie funduszy tylko na udział w MŚ na rok 2023 to ok. 500.000zł. Informację dot. preliminarza dla kadry kobiet na wyjazd do Singapuru powinien przygotować manager drużyny Dominik Wojciechowski. Nie można wykluczyć, że zawodniczki będą musiały dołożyć część środków do wyjazdu na MŚ w Singapurze.

Na MŚ w Danii noclegi są zostały wstępnie zarezerwowane. Agata Plechan wyraziła chęć pomocy w poszukiwaniu noclegu dla Reprezentacji Polski w okolicach Kopenhagi.

Paweł Ludwichowski zaproponował, aby na Eliminacje MŚ we Włoszech spróbować postarać się o wsparcie fundacji Energa lub fundacji Orlen.

 

30. Sprawy różne

 • podziękowania oraz system odznaczeń Polskiego Związku Unihokeja wymaga rozwiązania systemowego i powinien on zostać uaktualniony.
 • wzory szablonu Dyplomów

Upoważniono Tomasz Wojciechowskiego do zlecenia przygotowania przez firmę FHU CATRINA odpowiednich szablonów dyplomów i podziękowań