Biuro Polskiego Związku Unihokeja informuje o zmianie sposobu składania wniosków o wystawienie zaświadczenia. 

Od poniedziałku, tj. 11 października br. obowiązuje nowa procedura dotycząca składania wniosków o zaświadczenia. 

Aby otrzymać dowolne zaświadczenie:

  • Wypełnić formularz online dostępny tutaj...
  • Wykonać przelew na konto PZUnihokeja (20zł zgodnie z Regulaminem Opłat)

Zaświadczenia będą wysyłane bezpośrednio na adres mailowy podany w formularzu. Polski Związek Unihokeja wystawia jedynie zaświadczenia w formie elektronicznej, podpisywane Podpisem Zaufanym. 

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2021.670 t.j. Art. 20ae. pkt. 2. Dane w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentowi opatrzonemu podpisem własnoręcznym (...).