Zapraszamy do zapoznania się ze Strategią Rozwoju Wydziału Sędziowskiego oraz najważniejszymi informacjami dotyczącymi kwestii sędziowskich w sezonie 2021/2022.

Nowe Kolegium Wydziału Sędziowskiego

Na wniosek Przewodniczącego WS, Zarządu Polskiego Związku Unihokeja powołał nowe Kolegium Wydziału Sędziowskiego, które do końca sezonu 2021/22 będzie działać w następującym składzie:

Maciej Konieczka - Przewodniczący Wydziału Sędziowskiego

Marcin Rozmiarek - Zastępca Przewodniczącego WS

Michał Górski - Przewodniczący Komisji Obsad

Mirosław Michna - Przewodniczący Komisji Organizacyjnej

Radosław Gapski - Przewodniczący Komisji Szkoleń, Kwalifikacji i Przepisów Gry

Krzysztof Mielewczyk - Członek Kolegium ds. Komunikacji

 


 

Głos w poszczególnych sprawach dotyczących zbliżającego się sezonu zabrał Maciej Konieczka, przewodniczący WS:

 

Skład Kolegium 

Bardzo cieszę się, że w takim składzie będziemy mogli dbać o zmianę organizacji działania WS w najbliższym sezonie. Żadna osoba nie jest tu przypadkowo, mamy realne plany rozwoju WS, a tak naprawdę rozwoju unihokeja w Polsce, poprzez dbanie o tę jego część. Mam na myśli przede wszystkim przekazywanie wiedzy na temat Przepisów Gry i nadzór nad meczami, aby zawsze były unihokejem, a nie innym sportem - mniej lub bardziej niepodobnym. Niestety ciągle zdarzają się sytuacje, w których jako sędziowie musimy uświadamiać o wydawać by się mogło oczywistych sprawach jak to, że podanie nogą jest dozwolone, czy że za podskok nie ma kary. Po pierwsze chcemy, aby nowe osoby w środowisku, które zaczynają kojarzyć, czym jest unihokej, mogły w przystępny sposób poznać obowiązujące Przepisy, jakie definiują ten sport, traktując go jako ciekawy i wartościowy "produkt", którego chce się być częścią. Ponadto chcemy także, aby wszystkie osoby z środowiska, na każdym kolejnym poziomie zaangażowania (jako zawodnicy, zawodniczki, trenerzy, trenerki, działacze czy sędziowie), mogli liczyć na naszą pomoc w interpretacji Przepisów Gry - zarówno na boisku, jak i poza nim.

Główne cele muszą przełożyć się na konkretne działania, aby nie skończyło się na samym "gadaniu", dlatego opracowane zostały wspólne plany dla każdej z komisji.

 

Komisja Organizacyjna

Plany zakładają rozwój w kilku obszarach, w kwestiach organizacyjnych głównym planem jest stworzenie współpracy z Okręgowymi Związkami Unihokeja, tak abyśmy jako WS mogli wspomóc w szkoleniu lokalnych sędziów i aby później osoby z chęciami i aspiracjami mogły przejść z OZU do grona sędziów krajowych i dalej rozwijać swoja karierę. Nad tym zadaniem czuwać będzie Mirosław Michna. Jego doświadczenie nieraz było widoczne w pracach WS, ale też przy organizacji takich turniejów jak Tempish Cup, dlatego jestem pewny, że to wszystko przekuje się w owocną współpracę z Okręgowymi Związkami i realny rozwój sędziowski na poziomie lokalnym. 

 

Komisja Szkolenia, Kwalifikacji i Przepisów Gry

Liczy się nie tylko liczba sędziów, a przede wszystkim ich jakość. Za ten aspekt będzie dbała Komisja pod przewodnictwem Radosława Gapskiego, który dał się poznać jako osoba ambitna, która nade wszystko ceni sobie perfekcyjność, w myśl zasady: "albo robić coś dobrze, albo wcale". W przypadku zadań Komisji warto przypomnieć o wprowadzonych w zeszłym roku rolach Obserwatorów Sędziowskich oraz Edukatorów, grupy te bezpośrednio odpowiadają za ujednolicenie interpretacji przepisów oraz rozwój sędziów. W tym sezonie są 2 bardzo ambitne projekty, które chcemy zrealizować. Pierwszym z nich jest wdrażanie systemu obserwacji, aby na coraz większej liczbie meczów sędziowie dostali "feedback" od doświadczonych obserwatorów i mogli skupić się na indywidualnym kierunku rozwoju. 

Drugim projektem jest polska wersja PlayBooka, aby wzorem wersji przygotowanej przez IFF, coraz to bardziej ujednolicać interpretacje i zachowanie sędziów na meczu, ale też przed i po nim. Dodatkowo dojdzie też kwestia zmian w przepisach, które przekaże nam IFF w połowie sezonu i które będą obowiązywać od sezonu 2022/23. Konieczne będzie dostosowanie zmian w tłumaczeniu Przepisów Gry, aktualizacja materiałów szkoleniowych oraz przekazanie zmian w przystępnej formie nie tylko sędziom, ale również zawodnikom, zawodniczkom, trenerom i trenerkom.

Dużo ambitnej pracy dla całego grona Edukatorów i Obserwatorów WS, którą będzie koordynował Radek.

 

Komisja Obsad

Komisja Obsad przez cały sezon ma pełne ręce roboty: wiele przekładanych spotkań, komunikaty meczowe dosyłane po regulaminowych terminach oraz co trudniejsze - malejąca liczba sędziów gotowych i dostępnych do sędziowania rozgrywek seniorskich. Michał Górski wraz z całą komisją zamknęli zeszły sezon bez żadnego odwołanego z powodu braku obsad meczu. Nie było to proste zadanie i moim zdaniem graniczące z cudem, z czego wiele osób nawet nie zdaje sobie sprawy. Dalszy sezon to konieczność wprowadzenia zmian, aby obsady sędziowskie na każdy mecz nie były "cudem logistycznym" Komisji Obsad, ale stały się czymś bezpiecznym i naturalnym. Tutaj dalej utrzymujemy ścisłą współpracę z WGiD, ale również wprowadzamy nowe rozwiązania informatyczne, aby nie tylko zadania WS i WGiD były jak najmniej pracochłonne, ale też aby Kluby miały większy dostęp do informacji i mogły skupić się na przygotowaniach do meczu, a nie kwestiach organizacyjnych. Mamy tu na myśli rozwiązania upraszczające wysyłanie komunikatów meczowych, prowadzenie protokołów meczowe w formie elektronicznej i system licencjonowania drużyn, który mógłby też uprościć kwestie weryfikacji badań sportowych.

 

Digitalizacja i Komunikacja

Tutaj płynnie możemy przejść do dwóch kluczowych kierunków rozwoju i co za tym idzie - dwóch ostatnich osób w składzie Kolegium, czyli Marcina Rozmiarka i Krzysztofa Mielewczyka. XXI wiek to zdecydowanie rewolucja oparta o dane i branża sportowa nie jest wyjątkiem. Dobre przygotowanie procesów pozwala na ich automatyzację, a co za tym idzie ogromną oszczędność poświęcanego czasu. Czasu, który w przypadku działań osób w WS, jak działań większości osób w środowisku unihokejowym, jest czasem poświęconym kosztem prywatnego życia, czyli można by powiedzieć w formie wolontariatu. Marcin zawodowo pracuje w branży IT, a jego umiejętności zawodowe zdążyły przełożyć się na wiele rozwiązań w środowisku unihokeja usprawniających pracę WS w ostatnich kilkunastu latach. Dlatego mam nadzieję, że jego doświadczenie będzie dalszym motorem napędowym dla przemian i usprawnień w pracy WS i całej organizacji rozgrywek.

Wszystkie te działania na końcu opierają się na sprawnej i klarownej komunikacji. Mam na myśli nie tylko wszystkie Social Media, ale też komunikację kluczowych wiadomości: czy to wewnątrz środowiska sędziowskiego, czy to z Klubami, czy organizatorami turniejów. Za tę komunikację odpowiedzialność weźmie Krzysiek, który dotychczas nieformalnie dbał o dobry przepływ informacji między sędziami oraz między sędziami a Kolegium, teraz będziemy mogli jego pomysły i sposób działania przełożyć na realne i bardziej formalne usprawnienia.

 

Odpowiedzi na 3 ważne pytania

Jako Wydział Sędziowski najczęściej słyszymy 3 pytania od Klubów i Działaczy: 

  • Czemu jest tak mało sędziów i są problemy z obsadami?
  • Czemu niektóre obsady są drogie i sędziowie muszą jechać przez pół Polski?
  • Kiedy podniesie się poziom sędziowania w Polsce?

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to odpowiedź na nie wynika z pierwszego. Sędziowie niestety nie rosną na drzewach i na pewno jeśli mamy powiększyć to grono, to sędziów musimy szukać stricte w środowisku unihokejowym. Zgodnie z Ustawą o Sporcie Kwalifikowanym, sędziami muszą być osoby pełnoletnie, zatem łącząc te 2 ograniczenia, możemy założyć, że sędziami zostają byli lub obecni zawodnicy i zawodniczki. Potwierdzi się to, gdy prześledzimy karierę unihokejową wszystkich sędziów, pierwszy kontakt z unihokejem zawsze pojawiał się w roli zawodnika lub zawodniczki, a dopiero potem pada na wybór spróbowania swoich sił w roli sędziego. Więcej rozgrywek i klubów to większy potencjał na sędziów, a rolą WS jest maksymalne wykorzystanie tego potencjału, stąd stworzone szkolenia w wersji online i wdrażanie wsparcia w rozwoju poprzez Obserwatorów. Wszystko jednak zaczyna się właśnie od Klubów i warto pamiętać, że to stamtąd wywodzą się wszyscy sędziowie. To Kluby napędzają rozwój unihokeja, a zawodniczki i zawodnicy nie muszą ograniczać swojej aktywności do roli grania na boisku, ale też mogą i powinni próbować swoich sił w rolach trenerów/trenerek, organizatorów/organizatorek czy właśnie sędziów. Jeśli powiększy się grono sędziów, to w sposób naturalny spadną koszty dojazdu sędziów na mecze, a obsady nie będą już wyzwaniem podczas każdego weekendu.

Ta konieczność szukania obsad "na siłę" w niektórych kolejkach przekłada się na to, że sędziowie są delegowani na mecz, który przekracza ich obecny poziom rozwoju. Może mieć to fatalne skutki dla samych sędziów, bo ciężko wymagać od kogokolwiek najwyższego poziomu przy pierwszym czy drugim sezonie sędziowania. Wpływa to też oczywiście na przebieg rozgrywek i jakość unihokeja jako "produktu". Takie sytuacje staramy się eliminować, ale ciągle sporadycznie się zdarzają, z czego może wynikać to trzecie pytanie. Jeśli jednak chodzi o topowych sędziów w Polsce, to tutaj nie mamy czego się wstydzić. 4 pary są na poziomie międzynarodowym, ostatnio z bardzo dobrze ocenionym występem dwóch z nich na Czech Open i kolejnymi nominacjami na turnieje międzynarodowe. Aby przełożyć doświadczenie topowych sędziów na rozwój pozostałych staramy się wdrażać rolę obserwatorów, ale niestety tutaj znów wracamy do dwóch pierwszych pytań, gdyż ciężko jest doprowadzić do sytuacji, w której sędziowie mogliby być dostępni w roli obserwatora, jeśli w ten sam weekend brakuje sędziów i muszą na meczach pełnić swoją podstawową funkcję. Mam jednak nadzieję, że lekko zmodyfikowany system rozgrywek i wprowadzona od zeszłego roku konieczność wystawiania sędziów przez Kluby spowodują, że grono sędziów będzie się powiększać, a co za tym idzie - będzie możliwe pełne wdrożenie systemów rozwoju sędziów, a to z kolei przełoży się na realny rozwój unihokeja w Polsce. Warto zauważyć, że wszystkie te działania muszą być połączone i wspólnie koordynowane, bo wtedy dadzą największy efekt.


Podsumowanie

Unihokej jest naszą wspólną pasją i całemu Kolegium zależy, aby ta pasja stale rozwijała się, dlatego też podejmujemy bardzo ambitne plany i chcemy dalej tutaj poświęcać swój prywatny czas.

Nie mogę się wypowiadać za całe grono, ale z mojej strony na pewno mogę obiecać, że dalej zawsze na pierwszym miejscu będę stawiać dobro unihokeja w Polsce, jako sportu, a nie indywidualnych korzyści, jednakże respektując przy tym opinie i interesy całego środowiska. Liczę na dalszą współpracę z całym środowiskiem, aby Wydział Sędziowski mógł osiągać wspólne sukcesy dla rozwoju unihokeja. Ta współpraca i ukierunkowanie na wspólny cel zawsze będą kluczowe, bo to one przekładają się ogromne sukcesy, tyle przynajmniej mogę potwierdzić jako współorganizator Super Finału w Gdańsku, a później osoba odpowiedzialna za wprowadzenie unihokeja do grona dyscyplin Akademickiego Mistrzostw Polski poprzez organizację 5 turniejów akademickich, finalnie kończąc na organizacji AMPów 2021 z 22 drużynami akademickimi. Za tymi sukcesami zawsze stoi grono dobrze współpracujących osób i to ono daje motywację do działań i tworzenia czegoś nowego.

 


 

Maciej Konieczka został wybrany Przewodniczącym WS przez grono sędziów 29 czerwca 2021 roku.

W Wydziale Sędziowskim działa od 2016 roku, na początku jako Koordynator ds. Obsad Sędziowskich, a w ostatnich latach w roli Przewodniczącego Komisji Szkoleń, Kwalifikacji i Przepisów Gry. Z unihokejem związany na wielu płaszczyznach, jako zawodnik amatorski, trener drużyny akademickiej, sędzia i obserwator sędziowski, autor tłumaczenia Przepisów Gry 2018 oraz organizator wydarzeń sportowych, w tym: współorganizator Super Finału w Gdańsku w 2018 roku oraz Dyrektor Sportowy Akademickiego Pucharu Polski w Unihokeju w edycjach 2017, 2018 i 2019 a później Akademickich Mistrzostw Polski 2020 i 2021.

Z wykształcenia inżynier energetyki (Politechnika Warszawska), magister inżynierii obliczeniowej (UW) oraz obecnie doktorant na Politechnice Warszawskiej.

Zawodowo Manager Biura Analiz w branży energetycznej, gdzie kieruje pracami zespołu odpowiedzialnego za wdrażanie systemów zarządzania danymi energetycznymi i rynkowymi oraz implementacje rozwiązań analitycznych opartych o Sztuczną Inteligencję.