Na podstawie §24 pkt.9 Statutu, Zarząd Polskiego Związku Unihokeja, uchwałą 22/2021 z dnia 29.09.2021 podjął decyzję o zakończeniu współpracy ze sztabem szkoleniowym Kadry Narodowej U19 Kobiet w składzie: Tomasz Bogdański - I trener, Przemysław Wójcikowski - II trener, Dominik Wojciechowski - kierownik zespołu. 

Całemu sztabowi dziękujemy za czteroletnią pracę i wkład w rozwój polskiego unihokeja. Pragniemy podziękować za poświęcony czas i serce oddane zawodniczkom, zwłaszcza w tym trudnym, COVID-owym okresie. Przez sport kształtowaliście ich charaktery i wytrwałość w dążeniu do celu. To dzięki nieocenionej pracy całego sztabu szkoleniowego, zawodniczki mogły odnosić  sukcesy. Dziękujemy za wspomnienia, które będą nam towarzyszyć przez długie lata. 

Życzymy satysfakcji i wielu sukcesów w dalszej pracy sportowej. 

Informacja o nowym trenerze Kadry U19 Kobiet zostanie przekazana w oddzielnym komunikacie. 

Prezes Zarządu

Janusz Sternicki