Ruszyły zapisy na Puchar Polski 2022 w kategorii Kobiet i Mężczyzn.

Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym:

1. Cele i założenia

  • Popularyzacja gry w unihokeja 
  • Umożliwienie sprawdzenia swych sił i możliwości w rywalizacji sportowej 

 

2. Organizatorzy 

 

Polski Związek Unihokeja 

SKS Olimpia Łochów

 

3. Termin i miejsce 

 

Łochów, 10-11.09.2022 (sobota - niedziela) 

 

4. Warunki uczestnictwa

W turnieju prawo startu mają drużyny zrzeszone i amatorskie.

Zapisy drużyn przyjmowane są do 30 czerwca 2022 r. przez formularz elektroniczny https://forms.gle/EsmeQx3F3p1KTvpK9.

Wpisowe 400 zł (płatność do 15.07.2022, po wcześniejszym wystawieniu faktury). Faktury będą wystawiane po zamknięciu listy zgłoszeń, tj. po 30.06.2022.

Decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

5. Sposób przeprowadzenia zawodów 

 

  • Boisko 20x40 m
  • Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Unihokeja
  • Czas gry: 2x20 minut bez zmiany stron, 3 minuty przerwy (runda zasadnicza). Finał 3x20 minut. 
  • System rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn. 

 

6. Nagrody

Puchary dla drużyn I-IV, medale.

Nagrody indywidualne dla najlepszych zawodników. 

 

7. Postanowienia końcowe

  • Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich. 
  • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców.
  • Drużyny ubezpieczają się na własną rękę. 

 


Więcej informacji: Janusz Sternicki (660 982 721, po godz. 16.00)