Zapraszamy do zapoznania się z komunikatem organizacyjnym MMM 2024.

1. Cele i założenia

 • Popularyzacja gry w unihokeja
 • Umożliwienie sprawdzenia swych sił i możliwości w rywalizacji sportowej

2. Organizatorzy

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Łochów, Polski Związek Unihokeja, Powiat Węgrowski, Gmina Łochów

3. Termin i miejsce

Łochów, 15 - 16.06.2024 (sobota - niedziela)

Hala sportowa w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 20; Hala sportowa w Łochowie, ul. 1 - go Maja 47.

4. Warunki uczestnictwa

W turnieju prawo startu mają drużyny dzieci (drużyny klubowe, szkolne),

 • kategoria chłopcy 2012 i młodsi (TYLKO CHŁOPCY) – 3+1
 • kategoria dziewczęta 2012 i młodsze (TYLKO DZIEWCZĘTA) – 3+1
 • kategoria chłopcy 2014 i młodsi (TYLKO CHŁOPCY) – 3+1
 • kategoria dziewczęta 2014 i młodsze (TYLKO DZIEWCZĘTA) – 3+1
 • kategoria chłopcy/ 2016 i młodsi ( (TYLKO CHŁOPCY) – 3x3 bez bramkarza, małe bramki. 

W sobotę odbędzie się turniej dla chłopców 2012 i 2014, w niedziele dla dziewcząt 2012 i 2014 i chłopców 2016.

Turniej rozegrany zostanie na dwóch halach sportowych, z podziałem na poszczególne kategorie.

Rejestracja drużyn do 19 maja 2024 r. drogą elektroniczną przez wypełnienie poniższego formularza (link należy skopiować i wkleić w okno przeglądarki): https://forms.gle/NixHMemhyWhaMW9bA 

Wpisowe 200 zł od zespołu (płatność do 01.06.2024, po akceptacji zgłoszenia i wystawieniu faktury).

Lista zgłoszonych zespołów: http://stowarzyszenieolimpia.pl/index.php/2024/02/17/moje-male-mistrzostwa-polski-w-unihokeju-2024/

5. Sposób przeprowadzenia zawodów

Turniej przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami Polskiego Związku Unihokeja

Drużyna może liczyć max 11 zawodników.

System rozgrywek uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn. Liczba zespołów ograniczona.

6. Nagrody

Puchary, medale dla wszystkich uczestników.

7. Postanowienia końcowe

 • Zawodnicy zobowiązani są do posiadania ważnych badań lekarskich, co najmniej zaświadczenia od lekarza pierwszego kontaktu o braku przeciwwskazań do udziału w turnieju oraz ważnej legitymacji szkolnej.
 • Zawodnicy podczas zawodów zobowiązani są do posiadania dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna z aktualnym zdjęciem i nr PESEL)
 • Zawodnik może reprezentować klub/szkołę tylko w jednej kategorii wiekowej, zgodnie z listą zgłoszeniową dostarczoną organizatorowi na początku turnieju. 
 • Więcej informacji: 660 98 27 21 Janusz Sternicki, (po godz.15.00).