Rok 2022 był rokiem bardzo intensywnej pracy w ramach Projektu realizowanego ze wsparciem Unii Europejskiej Erazmus+ Floorball: Fit For Future. Przedstawiamy jego krótkie podsumowanie. 

W minionym roku odbyły się 3 spotkania plenarne: w Kopenhadze, Bratysławie oraz Frankfurcie. Dodatkowo w celu odpowiedniego przygotowania do każdego z nich, uczestnicy wzięli również udział w serii spotkań przygotowująco-podsumowujących podczas konferencji internetowych. Przedstawicielem Polskiego Związku Unihokeja w tematycznym projekcie jest Sekretarz Generalny, Marcin Rudziński. 

Projekt jest realizowany od lutego 2021 roku. Jego cel to wypracowanie "mapy drogowej" dla związków sportowych, jak należycie zarządzać związkiem. Bardzo dokładnie opisuje również sferę odpowiedzialności poszczególnych organów, jak i członków związku za jego funkcjonowanie. 

Podczas lutowego spotkania w siedzibie Duńskiej Federacji Unihokeja szeroko omawiane były poszczególne elementy tzw. skali rozwoju związku. W ramach oceny poziomu rozwoju, wydzielonych zostało ponad 40 elementów, które oceniane były w 7-stopniowej skali. Tak przygotowana podstawa miała na celu pomoc w skutecznej ocenie obecnej sytuacji rozwojowej związku sportowego - wskazanie jego silnych strony oraz słabości. 

Kolejne spotkanie odbyło się w czerwcu w Bratysławie. Wówczas praca polegała na dokładnym wydzieleniu 13 kategorii, podzielonych na 40 elementów oraz ponad 200 aktywności, będących ich częścią, składających się na proces całościowej analizy skali rozwoju związku sportowego. 

Podsumowaniem roku było spotkanie we Frankfurcie, które jednocześnie pozwoliło na zamknięcie pewnego etapu prac w ramach projektu. Wszyscy uczestnicy mieli możliwość dokładnego zapoznania się oraz wniesienia uwag do przedostatniej wersji przygotowywanego dokumentu, na podstawie którego będzie można zacząć pracę wewnątrz własnych związków sportowych. 

- Uważam, że wykonana przez nas praca będzie miała ogromny potencjał nie tylko dla rozwoju Polskiego Związku Unihokeja, ale także dla wszystkich związków sportowych, które nie są jeszcze na takim poziomie jak związki piłkarski, koszykarski czy siatkarski. Musimy mieć jednak wszyscy świadomość, że przygotowywane przez nas założenia, a szczególności ich wdrożenie może nie być ani szybkie, ani łatwe. Oczywiście, część celów będzie można osiągnąć bardzo szybko, ale są też takie, do których dojście może zająć 10 czy nawet 20 lat - podsumowuje Marcin Rudziński. 

W programie udział biorą Federacje z Czech, Niemiec, Danii, Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Hiszpanii oraz Polski. 

Program w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.