INSTRUKTOR UNIHOKEJA (kategoria C)

Wymagania - kryteria weryfikacyjne:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie min. średnie,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 w ustawie o sporcie.

Warunki otrzymania stopnia:

 • opanowanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia zajęć z unihokeja,
 • zdobycie wiedzy z zakresu kultury fizycznej i sportu umożliwiającej szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w unihokeju,
 • opanowanie niezbędnej wiedzy do prowadzenia drużyny w rozgrywkach PZUnihokeja,
 • ukończenie kursu instruktora unihokeja oraz zdanie egzaminu.

Kurs instruktora unihokeja:

 • 60 godzin kursu części ogólnej (absolwenci po kierunku WF lub kierunku SPORT oraz osoby już posiadające tytuł instruktora sportu lub zaliczoną część ogólną kursu instruktora sportu są zwolnione z zajęć w zakresie podstaw teoretycznych)
 • 60 godzin kurs części specjalistycznej, wg planu zatwierdzonego przez PZUnihokeja
 • prowadzący: licencjonowani trenerzy unihokeja,
 • kurs organizowany przez licencjonowane stowarzyszenia za zgodą Wydziału Szkolenia PZUnihokeja i OZUnihokeja (jeśli takowe istnieją w obrębie województwa),
 • zaliczenie egzaminu wewnętrznego z zakresy wiedzy o unihokeju.

Uprawnienia:

 • samodzielne prowadzenie treningu mającego na celu przygotowanie drużyny do rozgrywek PZUnihokeja,
 • prowadzenie drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych w ramach rozgrywek PZUnihokeja.

Licencja PZUnihokeja (kategoria C):

 • licencja PZUnihokeja odnawialna raz na 3 lata, podczas szkoleń trenerskich.
 • Reprezentacja kobiet
 • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
 • Juniorzy starsi
 • Juniorki młodsze
poprzednie następne pokaż wszystkie