ASYSTENT INSTRUKTORA UNIHOKEJA (kategoria D)

Wymagania - kryteria weryfikacyjne:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie min. średnie,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 w ustawie o sporcie.

Warunki otrzymania stopnia:

 • opanowanie podstawowej wiedzy o unihokeju,
 • podjęcie działań mających na celu nabycie wiedzy z zakresu kultury fizycznej i sportu umożliwiającej szkolenie dzieci i młodzieży w unihokeju,
 • podjęcie działań mających na celu przygotowanie się do prowadzenia drużyny w rozgrywkach PZUnihokeja,
 • ukończenie podstawowego kursu wiedzy o unihokeju lub 3 letni staż gry w drużynie seniorskiej w ramach rozgrywek PZUnihokeja lub 3 letni staż sędziowski w ramach rozgrywek PZUnihokeja (min. kat. C).

Podstawowy kurs unihokeja:

 • 20h kurs wg planu przedstawionego przez PZUnihokeja,
 • prowadzący: licencjonowali instruktorzy unihokeja,
 • kurs organizowany przez licencjonowane stowarzyszenia za zgodą Wydziału Szkolenia PZUnihokeja i OZUnihokeja (jeśli takowe istnieją w obrębie województwa),

Uprawnienia:

 • samodzielne prowadzenie treningu grup młodzieżowych do lat 16 (dzieci, młodzik, junior młodszy), mającego na celu przygotowanie drużyny do rozgrywek PZUnihokeja, pod nadzorem licencjonowanego instruktora, trenera unihokeja wg wspólnie ułożonego planu treningowego,
 • samodzielne prowadzenie grup młodzieżowych do lat 16 (dzieci, młodzik, junior młodszy) w rozgrywkach PZUnihokeja.

Licencja PZUnihokeja (kategoria D):

 • licencja PZUnihokeja odnawialna raz na 3 lata, podczas szkoleń trenerskich.
 • Reprezentacja kobiet
 • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
 • Juniorzy starsi
 • Juniorki młodsze
poprzednie następne pokaż wszystkie