OBSERWATORZY i EDUKATORZY WYDZIAŁU SĘDZIOWSKIEGO

POLSKIEGO ZWIĄZKU UNIHOKEJA

 


Rolą obserwatorów jest pomoc sędziom w podniesieniu ich umiejętności.
Obserwatorzy pełnią swoje zadanie przez obecność na meczach sędziów oraz pełne obserwowanie ich pracy podczas całego meczu.

Edukatorem sędziowskim jest osoba posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń sędziowskich.
Wśród grupy edukatorów wyróżnia się osoby posiadające uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla sędziów kategorii R-A, R-M i R-K.

Lista obserwatorów i edukatorów dostępna pod linkiem.