TRENER UNIHOKEJA KLASY II (kategoria B2)

Wymagania - kryteria weryfikacyjne:

 • ukończone 18 lat,
 • wykształcenie min. średnie,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50 w ustawie o sporcie.

Warunki otrzymania stopnia:

 • min. 3 letnie doświadczenie jako instruktora unihokeja w klubie sportowym w ramach rozgrywek PZUnihokeja lub min. 4 letnie doświadczenie jako instruktora unihokeja w szkolnej sekcji unihokeja, której zawodnicy uczestniczą w rozgrywkach PZUniuhokeja,
 • udział w co najmniej w 2 szkoleniach trenerskich,
 • ukończenie kursu trenera unihokeja oraz zaliczenie egzaminu.

Kurs trenera unihokeja:

 • 50 h kurs wg planu zatwierdzonego przez PZUnihokeja,
 • kurs organizowany przez PZUnihokeja,
 • zaliczenie egzaminu wewnętrznego z zakresu wiedzy o unihokeju.

Uprawnienia:

 • samodzielne prowadzenie treningu mającego na celu przygotowanie drużyny do rozgrywek PZUnihokeja,
 • prowadzenie drużyn we wszystkich kategoriach wiekowych w ramach rozgrywek PZUnihokeja.

Licencja PZUnihokeja (kategoria B2):

 • licencja PZUnihokeja odnawialna raz na 3 lata, podczas szkoleń trenerskich.
 • Reprezentacja kobiet
 • Ekstraliga Unihokeja Mężczyzn
 • Juniorzy starsi
 • Juniorki młodsze
poprzednie następne pokaż wszystkie