W terminie 10-12 czerwca w Bratysławie odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu "Erazmus+ Floorball Fit For Future" finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 

Podczas spotkania w stolicy Słowacji przedstawiciele krajów uczestniczących w projekcie, tj. Czechy, Niemcy, Dania, Szwecja, Szwajcaria, Słowacja, Hiszpania, Polska oraz Międzynarodowej Federacji Unihokeja dopracowywali wypracowany podczas spotkania w Kopenhadze oraz warsztatów online "matrix rozwoju" związku sportowego. 

- Łącznie wydzielone zostało 13 kategorii, w których znajduje się ponad 200 elementów składających się na proces całościowej analizy - informuje przedstawiciel Polskiego Związku Unihokeja, Marcin Rudziński. - Wydaje się, że po spotkaniu w Bratysławie najgorsza część jest już za nami, bowiem samo przygotowanie oraz sklasyfikowanie poszczególnych elementów wymagało ogromnego wysiłku, szczególnie ze strony Czechów, którzy są koordynatorami projektu.  

Podczas kolejnych spotkań planowane jest udoskonalanie "matrixa rozwoju", jak również stopniowa próba jego implementacji w poszczególnych związkach uczestniczących w projekcie. Bardzo ważną częścią kolejnego etapu będzie zaangażowanie wszystkich podmiotów funkcjonujących w krajach uczestniczących w projekcie, tj. klubów, trenerów, sędziów oraz obecnych i byłych działaczy. 

Następne spotkanie zostało zaplanowane na październik br. we Frankfurcie. 

 

Program w całości finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.