W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca br. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (oraz jego nowelizacją z dnia 24 marca br.) Ministerstwo Sportu informuje, że w dalszym ciągu w niezmienionym kształcie obowiązuje zakaz prowadzenia działalności związanej ze sportem polegający m.in. na zakazie:

- działalności drużyn i klubów sportowych,

- działalności w zakresie organizowania, promowania, sponsorowania i zarządzana imprezami sportowymi,

- działalności związanej z organizacją lig sportowych.


Szczegóły rozporządzenia: www.gov.pl/web/sport/stan-epidemii-w-polsce-zakaz-organizacji-imprez-sportowych