Spotkanie Zarządu Polskiego Związku Unihokeja w dniu 9 maja 2023 w trybie zdalnym.

Osoby obecne z Zarządu:
Janusz Sternicki - Prezes Zarządu
Paweł Ludwichowski - Wiceprezes Zarządu
Marek Chomnicki - Wiceprezes Zarządu
Marcin Rudziński - Sekretarz Generalny
Tomasz Wojciechowski

Obecni zaproszeni goście:
Mirosław Michna - Przewodniczący WS
Piotr Różański - Przewodniczący WS
Bogdan Zajdziński - Dyrektor Sportowy
Mariusz Gałaj - członek Komisji Rewizyjnej

 1. Zatwierdzenie porządku obrad
  Porządek obrad został jednogłośnie zatwierdzony
 2. Ustalenie terminu i miejsca Sprawozdawczego Zjazd Delegatów.
  W przypadku organizacji finału młodzików/młodziczek w Gdańsku/Gdyni, Janusz Sternicki zaproponował, aby ten termin wyznaczyć na datę Walnego Zjazdu Delegatów 17 czerwca br. Niestety z powodu długiego sezonu rozgrywek trudno znaleźć inny dogodny termin. Nie było głosów przeciwnych. 
 3. Singapur, Mistrzostwa Świata Kobiet 2023 - stan przygotowań.
  W dniu 31 marca 2023 odbyło się spotkanie Sztabu Szkoleniowego wraz z Zarządem w sprawie wyjazdu reprezentacji do Singapuru. Obecnie związek posiada środki finansowe w kwocie 100 tys zł, które tylko w małym stopniu zapewniają finansowanie wyjazdu. Niezbędne są kolejne działania, które zabezpieczą odpowiednie środki finansowe:
  - Zarząd prowadzi rozmowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w sprawie zwiększenia,
  - Konieczne jest ograniczenie liczby zawodniczek do 17 oraz sztabu szkoleniowego do 3 osób.
  - jeśli drużyna wraz ze sztabem szkoleniowym chciałaby żeby jechała drużyna w składzie 20+4 musi pozyskać na to dodatkowe środki finansowe w kwocie 80 000 zł np od lokalnych sponsorów, urzędów lub jednostek samorządu terytorialnego
  - dopuszczono możliwość wpłaty uczestników (zawodniczki + sztab) na kwotę 80 000, która umożliwiłaby wyjazd pozostałym 4 osobom,
  Prezes Janusz Sternicki wystosował zapytania ofertowe ws. biletów lotniczych do Singapuru do kilku biur podróży. Brane od uwagę były różne lotniska w Polsce oraz bliskie za granicą (Berlin).  Najkorzystniejsza otrzymana w tej chwili oferta to ok. 3800zł z Krakowa przez Stambuł (Turkish Airlines). Planowany termin wylotu 29 listopada, powrót 11 grudnia.

  Bogdan Zajdziński przekazał informację od trenerów Kadry MU19 ws. Mistrzostw Świata w Danii. Trenerzy przekazali, że przygotowania oraz organizacja wyjazdu, wyposażenie w sprzęt, kontakt z mediami oraz pobyt na miejscu były przygotowane optymalnie. Oznacza to, że osiągnięty wynik był maksymalny dla danego rocznika w czasie w/w imprezy. Zawodnikom brakuje przygotowania fizycznego mimo przekazanych im planom przygotowań. Po rozmowie z trenerami Kadry Mężczyzn, jest potrzeba zacieśnienia współpracy pomiędzy obiema kadrami.
  Nawiązanie większej współpracy z trenerami Kadry Seniorskiej, może wpłynąć również na zacieśnienie współpracy klubowej oraz szkolenia instruktorów i trenerów. Dzięki temu, Polscy trenerzy będą mieli większą szansę edukacji i rozwoju. 

 4. Rozgrywki – wytyczne na sezon 2023/2024
  Przewodniczący WGiD Piotr Różański przedstawił założenia na sezon rozgrywek 2023/2024. Podczas posiedzenia przedyskutowany :
  - obowiązek posiadania drużyny młodzieżowej przed drużyny Ekstraligowej. Związku z małą liczbą drużyn w kategorii kobiet, obowiązek ten wydaje się obecnie bezzasadny. W kategorii mężczyzn jest od spełniany przed drużyny uczestniczące i powinien być podtrzymany
  - obowiązek posiadania pary sędziowskiej przez kluby uczestniczące w rozgrywkach.  Przewodniczący WS Mirosław Michna zwrócił uwagę, iż nie wszyscy uczestnicy kursów mieli wykupione licencje sędziowskie, co powinno być obowiązkiem w kolejnym sezonie. Niestety liczba sędziów w Polsce wciąż jest niewystarczająca aby przeprowadzić rozgrywki. Potrzebne są kolejne ustalenia w tej sprawie.
 5. Okręgowe Związku Unihokeja – centralizacja czy decentralizacja 
  Procedury w części okręgów w ogóle nie funkcjonują. Zespoły prowadzą trenerzy bez uprawnień, sędziują sędziowie bez licencji itp. W przypadku centralizacji należy zatrudnić do biura kolejną osobę, która przejmie część obowiązków.
  Tomasz Wojciechowski podkreślił, że brak aktywności okręgów wynika z natłoku pracy, którą muszą wykonać ich przedstawiciele - osoby odpowiedzialne za wszystko, bez wsparcia ze strony innych.
  Padła również propozycja, aby zawodników do systemu licencyjnego wpisywali trenerzy, którzy otrzymają dostęp do systemu. Umożliwiłoby to zdjęcie części obowiązków z koordynatorów. Wymaga to jednak rozbudowy systemu informatycznego.
  Zaplanowane zostało, aby poszukać wśród innych dyscyplin sportowych, kto dostarcza systemy informatyczne i spróbować nawiązać współpracę z tymi firmami. 

 6. Sprawy różne
  - Kontynuacja kwestii delegacji sędziowskich Rozmiarek - Mielewczyk w związku z mailem z 9.05.2023 r.
  Zgodnie z ustaleniami z grudnia sędziowie mieli przygotować kwotę zaległości oraz przekazać do Marka Chomnickiego, który do dzisiaj nic nie otrzymał. W międzyczasie sędziowie  wystosowali pismo do Wydziału Gier i Dyscypliny oraz pracownika biura w sprawie rozstrzygnięcia sporu. Janusz Sternicki przygotuje odpowiedź do adresata wiadomości z 9 maja br. 
  - Kwestia rezygnacji Marcina Rudzińskiego z funkcji Sekretarza Generalnego na koniec sierpnia br. 
  Marcin Rudziński planuje rezygnację na koniec sierpnia w związku ze sprawami prywatnymi. Zarząd podejmie kroki, aby znaleźć odpowiedzialnego zastępcę w pozostałym do tego momentu czasie. 
  - Polska Akademia Unihokej - edycja 2023
  Związek otrzymał dofinansowanie 150.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki, co jest podwojeniem dofinansowania wobec poprzednich lat. Tomasz Wojciechowski przedstawił założenia aktualizacji projektu. Polski Związek Unihokej prowadzi rozmowy z potencjalnym nowym sponsorem, współpracę tę również uwzględniono w ramach projektu. 

Na tym zebranie zakończono