KATOWICE, 04.092022

 

--------------------------------------------

KATOWICE, 04.092021

UCHWAŁA NR 03 / 2021 z dnia 04.09.2021

Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania merytorycznego Polskiego Związku Unihokeja za rok 2020.

 

UCHWAŁA NR 04 / 2021 z dnia 04.09.2021

Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Polskiego Związku Unihokeja za rok 2020.

 

UCHWAŁA NR 05 / 2021 z dnia 04.09.2021

Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja

w sprawie rozpoczęcia rozgrywek młodziczek i młodzików w Makroregionie Łódzkim, w skład

którego wchodzą województwa: Świętokrzyskie, Śląskie i Opolskie.

 

UCHWAŁA NR 06 / 2021 z dnia 04.09.2021

Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja

w sprawie ustalenia wysokości kary w przypadku niestawienia się drużyny na mecz organizowany w ramach rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja.

 

UCHWAŁA NR 07 / 2021 z dnia 04.09.2021

Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Unihokeja

w sprawie podniesienia wysokości kary w przypadku wycofania się drużyny z rozgrywek Polskiego Związku Unihokeja, w terminie innym niż wskazanym w regulaminie.